Center za vseživljenjsko izobraževanje

Ustvarjamo priložnosti za kakovostno učenje v vseh življenjskih obdobjih.

Programi

PAI
Pedagoško-andragoško izobraževanje

ZGUČAN
Zgodnje učenje angleščine/nemščine

PPU
Programi profesionalnega usposabljanja

MUF
Mini univerza FF UM

ZUF
Zrela univerza FF UM

Izpiti in tečaji

Kontakt: 031/682-579 (Tanja Grosman)

Skip to content