Študentske revije

Na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru študentke in študenti snujejo različne revije, glasila, časopise, ki bogatijo obštudijsko dejavnost. Nastajajo v sklopu različnih društev, klubov, sekcij in oddelkov na fakulteti. Njihov namen je objava samostojnih študentskih prispevkov. Študentke in študenti v njih obravnavajo in problematizirajo različne tematike v obliki strokovnih in poljudnih člankov, diskusij, kritik, potopisov itd.

Filoglasilo

Kaj je Filoglasilo?

Filoglasilo ustvarjajo in sooblikujejo študentke in študenti Filozofske fakultete. Namen revije je povezovanje naših oddelkov in predstavitev številnih študijskih in obštudijskih dejavnosti, ki se odvijajo na fakulteti. Prvo tematsko številko smo namenili študentskim izmenjavam.

Kdo smo?

Odgovorna urednica: Maša Jazbec
Pomočnica urednice: Patricija Sedminek
Lektorice: Karin Jureš, Agnes Kojc in Nina Hajšek
Naslovnica: Lucija Jurić, Nina Ferlič in Tjaša Holer
Oblikovanje: Maša Jazbec, David Vozlič in Tadeja Melanšek

Povezave

Elektronska oblika Filoglasila Filoglasilo na Facebooku Filoglasilo na Instagramu

Promocijske dejavnosti

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Medijske komunikacije FERI, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Franja Pižmoht

GEOum

Kaj je GeoUM?

GEOum je revija z geografsko tematiko, ki jo ustvarjajo študentke in študenti geografije na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Uredniški odbor sestavljajo študentke in študenti, ki so vključeni v Društvo študentov geografije Maribor (DŠGM). Revija omogoča vsem študentkam in študentom, tudi tistim z drugih oddelkov, da objavijo prispevke, ki so vezani na geografijo. Razdeljena je na dva dela. V prvem delu je predstavljeno delovanje geografskega oddelka skozi koledarsko leto, drugega pa sestavljajo strokovni in poljudni članki. Naslovno stran revije krasi zmagovalna fotografija vsakoletnega fotografskega natečaja.

Kdo smo?

Odgovorni in tehnični urednik: Aljaž Žagavec
Uredniški odbor: Klemen Bedök, Urška Borko, Tamara Feher, Jernej Flis, Aleksandra Pepevnik, Aljaž Žagavec

Povezave do revije

Psihološki inkubator

Kaj je Psihološki inkubator?

Psihološki inkubator je študentska strokovna revija, ki izhaja pod okriljem Društva študentov psihologije Maribor. Za njeno izdajanje skrbi skupina Journalisti, ki izbere tudi novo, aktualno tematiko za naslednjo številko. Revija je tako obravnavala že psihosomatska obolenja, ustvarjalnost, manipulacijo, Freuda in psihoanalizo, forenzično psihologijo, etiko, potrošništvo, pozitivno psihologijo, ljubezen in odnose, strah in evolucijsko psihologijo. K sodelovanju vabimo tudi strokovnjakinje in strokovnjake z različnih področij, denimo medicine, sociologije ali fiziologije, in to nam omogoča, da tematiko obravnavamo z različnih zornih kotov.

Študentke in študenti se lahko s pomočjo revije seznanijo s postopkom pisanja strokovnega članka, postopkom recenziranja in objavo svojih izdelkov. Predstavijo lahko tudi svojo diplomsko ali magistrsko nalogo. Trudimo se nuditi kakovosten, alternativni vir, ki bralke in bralce spodbuja k širjenju lastnega znanja in razvijanju novih idej.

Kdo smo?

Odgovorna urednica: Laura Buzeti

Povezava do revije

V zadnjem letu smo določene izvode Psihološkega Inkubatorja pretvorili v prosto dostopno, spletno obliko.

Revija PSIHOLOŠKI INKUBATOR

Povezavi

Psihološki inkubator na Facebooku Psihološki inkubator na Instagramu

Študentski zgodovinski časopis

Kaj je Študentski zgodovinski časopis?

Študentska sekcija Zgodovinskega društva dr. Franca Kovačiča Maribor izdaja Študentski zgodovinski časopis (ŠZČ), ki predstavlja hrbtenico študentskega ustvarjanja in ponuja možnost objave strokovnega prispevka. V številkah ŠZČ-ja se tako najde veliko raznovrstnih člankov z različnih področij, ki lahko koristijo za pisanje seminarskih nalog, dajejo zgled citiranja literature ter z navedenimi viri usmerjajo k podrobnejšemu branju in študiju znanstvenih in strokovnih člankov, monografij, zbornikov in enciklopedij.

Kdo smo?

Glavna urednica: Tadeja Melanšek
Odgovorna urednica: asist. Ana Šela
Lektorica: asist. Ana Šela
Recenzenti: doc. dr. Aleš Maver, asist. Janez Osojnik in Tadeja Melanšek
Prevajalca: Uroš Turnšek in asist. David Hazemali
Oblikovanje: Tadeja Melanšek, asist. Ana Šela in Naja Gajzer

Povezava do revije

Revija Študentski zgodovinski časopis

Liter jezika

Kaj je Liter jezika?

Študentke in študenti Oddelka za slovanske jezike in književnosti so ponosni na literarno-jezikoslovno revijo Liter jezika, ki ima že desetletno tradicijo. V Litru predstavljajo mlada imena Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, ki se udejstvujejo na literarnem in jezikoslovnem področju. Objavljajo literarna dela mladih avtoric in avtorjev, kritiške in esejistične premisleke, ki so (po navadi) rezultat odličnih seminarskih nalog, ter poročajo o aktualnih dogodkih na Oddelku.

Kdo smo?

Glavna urednica: Karin Jureš
Področne urednice in zunanje sodelavke: Ana Ambrož, Nina Hajšek, Tjaša Miholič, Mojca Penič, Ajda Strajnar, Sara Škerget, Tajda Urh, Nina Žnidarič

Povezava do revije

Revija Liter jezika

Povezava

Liter jezika na Facebooku

Crumbs

Kaj je Crumbs?

Crumbs is our student journal, where aspiring novelists, essayists, poets, photographers, painters … well, artists, have a chance to showcase their work and get published. We encourage creativity and talent, but most importantly we encourage you: get your work out there and be seen!

Kdo smo?

Editor-in-chief: Marina Bajić
Assistant Editors: Denis Režonja, Gal Tišler, Petra Fuks, Sara Nuša Golob Grabner.
Graphic Designer: Vanesa Erjavec

Povezava do revije

Prelistaj 1. številko – jesen 2019 Prelistaj 2. številko – pomlad 2022

Germinator

Kaj je Germinator?

„Germinator“ ist der Name unserer Studentenzeitschrift, die einmal jährlich im Rahmen des Faches „Praktična jezikovna znanja 3“ unter der Leitung unserer Lektorin Doris Mlakar Gračner herausgegeben wird.

Povezave do revije

Skip to content