Mobilnost zaposlenih

Mednarodna mobilnost zaposlenih postaja ena najpogostejših oblik mednarodnega sodelovanja na področju visokega šolstva. Pomen mobilnosti in s tem prenos znanja, izkušenj, idej ter medsebojno povezovanje je glavno vodilo Evrope, ki stremi k družbi znanja, konkurenčni prednosti diplomantk, diplomantov in raziskovalk, raziskovalcev ter njihovi primerljivosti v svetovnem merilu.

Na tej povezavi si lahko ogledate aktualni Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja v okviru programa Erasmus+ v državah programa (KA131) in v partnerskih državah (KA171), medinstitucionalne sporazume ter celotno razpisno dokumentacijo.

Skip to content