CEEPUS

Central European Exchange Program for University Studies

Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnost študentk in študentov ter profesoric in profesorjev med sodelujočimi državami ter izkoristiti akademske povezave in možnosti za oblikovanje skupnih študijskih programov.

V programu CEEPUS sodelujejo visokošolske institucije iz naslednjih držav: Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Severna Makedonija, Moldavija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija.

CEEPUS deluje na osnovi mrež (Network), ki omogočajo mednarodno študentsko in profesorsko mobilnost ter skupne projekte mednarodnega sodelovanja. Na ta način se prenašajo znanja in dobre prakse, krepijo medkulturne kompetence, nastajajo skupni strokovni in znanstveni članki, skupne publikacije na nacionalni in mednarodni ravni ter poletne oziroma zimske šole.

Študentke in študenti ter profesorice in profesorji lahko kandidirajo za štipendijo znotraj mreže, v katero je institucija vključena, t. i. mrežna mobilnost oz. Network Mobility, in v okviru t. i. proste mobilnosti oz. Freemover Mobility (če institucija ne sodeluje v mrežah CEEPUS). Štipendijo CEEPUS dodeljuje država prejemnica in vključuje štipendijo, namestitev in zdravstveno varstvo ter zagotavlja oprostitev šolnine.

Filozofska fakulteta UM sodeluje v naslednjih CEEPUS mrežah:

trant

TRANS

Oddelek za prevodoslovje koordinira mrežo TRANS – TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation, v katero je včlanjenih 20 univerz, poleg Univerze v Mariboru še: Univerza v Beogradu, Univerza v Čeških Budejovicah, Univerza na Dunaju, Univerza v Innsbrucku, Univerza v Ljubljani, Univerza v Nitri, Univerza v Osijeku, Univerza v Poznanu, Univerza na Primorskem, Univerza na Reki, Univerza v Sofiji, Univerza v Skopju, Ameriški kolidž v Skopju, Univerza v Timišvari, Univerza v Zadru, Univerza v Zagrebu, Univerza v Bratislavi, Univerza v Novem Sadu, Univerza v Črni gori, Univerza v Tuzli in Univerza v Prištini.

Koordinatorica mreže je izr. prof. dr. Vlasta Kučiš.

georegnet

GEOREGNET

Oddelek za geografijo je včlanjen v mrežo GEOREGNET, v kateri je 20 partnerskih univerz, poleg Univerze v Mariboru še: Univerza v Gradcu, Jagelonska univerza v Krakovu, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mostarju, Univerza v Novem Sadu, Univerza v Olomucu, Univerza v Oradei, Univerza v Pecsu, Karlova univerza v Pragi, Univerza v Prešovu, Univerza na Primorskem, Univerza v Sarajevu, Univerza v Skopju, Univerza v Zadru, Univerza v Zagrebu, Univerza v Brnu, Univerza v Nitri, Univerza v Prištini in Univerza Mendel v Brnu, ki mrežo koordinira.

Koordinator mreže na FF UM je doc. dr. Uroš Horvat.

ceepus

PACE

Oddelek za pedagogiko je včlanjen v mrežo PACE – Pedagogy and Andragogy in South-East Europe, ki jo koordinira Univerza v Ljubljani. Ob Univerzi v Mariboru so članice mreže še: Univerza v Beogradu, Univerza v Črni gori, Univerza v Sarajevu, Univerza v Skopju, Univerza v Vroclavu, Univerza v Zagrebu, Univerza na Reki, Univerza v Zadru, Univerza v Novem Sadu, Univerza v Trnavi.

Koordinator mreže na FF UM je  red. prof. dr. Edvard Protner.

ceepus

INTER-AMERICAN STUDIES

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko je včlanjen v mrežo Inter-American Studies, ki jo koordinira Univerza v Gradcu. Ostale članice mreže so: Univerza v Beogradu, Univerza v Bratislavi, Univerza Karoli Gaspar v Budimpešti, Univerza v Iasu, Jagelonska univerza v Krakovu, Univerza v Ljubljani, Univerza v Novem Sadu, Univerza Palacky v Olomucu, Univerza v Pecsu, Univerza v Plovdivu, Univerza v Velikem Trnovem, Univerza v Zadru in Univerza v Zagrebu.

Koordinatorica mreže na FF UM je asist. dr. Tjaša Mohar.

ceepus

SLAVIC PHILOLOGY AND ITS CULTURAL CONTEXTS

Oddelek za slovanske jezike in književnosti sodeluje v mreži Slavic Philology and Its Cultural Contexts, ki študentkam in študentom ter predavateljicam in predavateljem slavističnih študijev omogoča povezovanje in sodelovanje v okviru štipendijskih izmenjav na 22 ustanovah v 14 državah srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope.

Koordinator mreže na FF UM je  doc. dr. Gjoko Nikolovski.

ceepus

PHILOSOPHY AND INTERDISCIPLINARITY

Oddelek za filozofijo sodeluje v mreži Philosophy and Inerdisciplinarity, ki jo koordinira Univerza v Zagrebu in v kateri sodeluje 23 institucij iz 14 držav.

Koordinator mreže na FF UM je red. prof. dr. Bojan Borstner.

ceepus

SOCIOLOGY FOR SOCIETIES – UNDERSTANDING SOCIO-CULTURAL CHANGES IN CONTEMPORARY SOCIETIES status UMBRELLA

Oddelek za sociologijo bo od študijskega leta 2021/2022 včlanjen v mrežo, ki jo koordinira Univerza  v Zagrebu in v kateri sodeluje 8 partnerjev iz 6 držav.

Koordinator mreže na FF UM je izr. prof. dr. Rudi Klanjšek.

ceepus

E-BOLOGNA – NETWORK FOR TRANSLATION STUDIES AND TRANSCULTURAL COMMUNICATION PROGRAMMES IN CENTRAL, EASTERN AND SOUTH-EASTERN EUROPE – STATUS UMBRELLA

Oddelek za prevodoslovje je včlanjen v mrežo, ki jo koordinira Univerza na Dunaju.

Koordinatorica mreže na FF UM je izr. prof. dr. Vlasta Kučiš.

NAVODILO ZA PRIJAVO NA CEEPUS IZMENJAVO V OKVIRU MREŽE

Prijavite se preko spletnega portala www.ceepus.info. Izberite »Sign in«.

Če že imate CEEPUS račun, se prijavite z obstoječim računom in geslom.

Če se niste še nikoli prijavili na CEEPUS izmenjavo, se morate najprej registrirati. Na desni strani boste videli napis »Click here to register«. Pri registraciji izpolnite rubrike z osebnimi podatki. Nato boste na e-naslov, ki sta ga navedli, prejeli aktivacijsko povezavo. Kliknite na povezavo in aktivirajte račun. Na prvi strani izberete možnost oz. vlogo »MOBILITY« (ne »Network« ali »International Relations Office«).

Svojo CEEPUS prijavo izpolnite tako, da izberete študijsko leto prijave, nato kliknete »Action«. Izpolniti morate vse rubrike prijave. Navedite ustrezno številko CEEPUS mreže.

Izberite način mobilnosti: »long term« za mobilnost, ki traja 3 mesece ali več, oz. »short term« za mobilnost, ki traja manj kot 3 mesece. Za prijavo na poletno šolo izberite še podrubriko »summer school«, za prijavo na ekskurzijo pa »excursion«. Vstavite datum izmenjave, izpolnite osebne podatke, podatke o študiju in o znanju jezikov, na kratko napišite, zakaj se prijavljate na izmenjavo. Na koncu prijavo odpošljite s klikom na »Submit«. Ko prijavo potrdi CEEPUS pisarna države gostiteljice (host NCO) in vam dodeli štipendijo, boste o tem obveščeni po e-pošti. Takrat morate v svoji prijavi sprejeti štipendijo s klikom na »I accept«.

NAVODILO ZA PRIJAVO NA CEEPUS FREEMOVER IZMENJAVO

Pred prijavo morate od univerze gostiteljice pridobiti potrjen dokument Letter of Acceptance (razen če se prijavljate za izmenjavo v Avstrijo). Dokument skenirajte in naložite v prijavo. Obrazec je na voljo tukaj. Poleg tega morate v prijavo naložiti tudi dve priporočilni pismi svojih profesoric oz. profesorjev. Obrazec je na voljo tukaj.
Prijavite se preko spletnega portala www.ceepus.info. Izberite »Sign in«.

Če že imate CEEPUS račun, se prijavite z obstoječim računom in geslom.

Če se niste še nikoli prijavili na CEEPUS izmenjavo, se morate najprej registrirati. Na desni strani boste videli napis »Click here to register«. Pri registraciji izpolnite rubrike z osebnimi podatki. Nato boste na e-naslov, ki sta ga navedli, prejeli aktivacijsko povezavo. Kliknite na povezavo in aktivirajte račun. Na prvi strani izberete možnost oz. vlogo »MOBILITY« (ne »Network« ali »International Relations Office«).

Svojo CEEPUS prijavo izpolnite tako, da izberete študijsko leto prijave, nato kliknete »Action«. Izpolniti morate vse rubrike prijave. Ker se ne prijavljate na mrežno mobilnost, izberite možnost »freemover«.

Izberite način mobilnosti: »long term« za mobilnost, ki traja 3 mesece ali več, oziroma »short term« za mobilnost, ki traja manj kot 3 mesece. Vstavite datum izmenjave, izpolnite osebne podatke, podatke o študiju in znanju jezikov, na kratko napišite, zakaj se prijavljate na izmenjavo. Naložite dokument Letter of Acceptance, potrjen s strani univerze gostiteljice, in Letter of Recommendation. Če se prijavljate za izmenjavo v Avstrijo, teh dokumentov ne naložite, dokler po e-pošti ne prejmete obvestila, da ste sprejeti v drugi krog.
Na koncu prijavo odpošljite s klikom na »Submit«. Ko prijavo potrdi CEEPUS pisarna države gostiteljice (host NCO) in vam dodeli štipendijo, boste o tem obveščeni po e-pošti. Takrat morate v svoji prijavi sprejeti štipendijo s klikom na »I accept«.

Skip to content