RUDI KLANJŠEK

izr. prof. dr. RUDI KLANJŠEK

Službeni telefon +386 (2) 22 93 699
Prostor

K 2.38

Habilitacijski naziv

Izredni profesor

Predmetno področje

sociologija

Govorilne ure SICRIS COBISS

Poučevanje

 • Obča sociologija I in II
 • Uvod v sociologijo (na študijskem programu Psihologija)
 • Ekonomska sociologija
 • Modernizacija in globalizacija
 • Sociološki vidiki globalizacije
 • Teorije kriminalitete in deviantnosti

Raziskovalni interesi

 • neenakost
 • globalizacija
 • ekonomski razvoj
 • deviantnost

Aktualni projekti

 • Mladina 2018 – mednarodna študija mladine (FES, Berlin)
 • INFORM – Closing the gap between formal and informal institutions in the Balkans. Horizon 2020 (H2020-INT-SOCIETY-2015, Evropska unija)
 • Life-Strategies and Strategies of Survival of Households and Individuals in South-East Europe in the Times of Crisis (Swiss National Foundation, SCOPES programme)

Publikacije

LAVRIČ, Miran, GAVRILOVIĆ, Danijela, PUZEK, Ivan, KLANJŠEK, Rudi. Values and value shifts in four countries of south-east Europe: retraditionalization, erosion of trust and the decline in public morality. Facta Universitatis. Series, Philosophy, Sociology, Psychology and History, 2019, letn. 18, št. 2, str. 55–66.

KLANJŠEK, Rudi, TEMENT, Sara. Alcohol and drug use among youth: the interplay of future orientation, parenting, and housing conditions. Substance use & misuse, 2019, str. 1–14.

FLERE, Sergej, KLANJŠEK, Rudi. The rise and fall of socialist Yugoslavia: elite nationalism and the collapse of a federation. Lanham [etc.]: Lexington Books, cop. 2019.

KLANJŠEK, Rudi. Sociološke dimenzije prekarnosti: o vzrokih, posledicah in rešitvah. V: POGLAJEN, Črt (ur.), KOSTEVC, Črt (ur.), DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša (ur.). Prekarnost in družbena negotovost: interdisciplinarni pogledi na prekariat (Zbirka Maksima). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Založništvo. 2018, str. 152–168.

FLERE, Sergej, KLANJŠEK, Rudi. Construction and reification in nation building: the case of Yugoslavia fully explained? Ethnicities, 2016, letn. 16, št. 6, str. 842–868.

KLANJŠEK, Rudi, FLERE, Sergej. Vrednote “protestantske etike” v sodobni primerjalni perspektivi. Teorija in praksa: revija za družbena vprašanja, sep. 2016, letn. 53, posebna št., str. 215–231.

KLANJŠEK, Rudi. Youth (un)employment and the economic situation of youth in South East Europe. V: HURRELMANN, Klaus (ur.), WEICHERT, Michael (ur.), FLERE, Sergej. Lost in democratic transition?: political challenges and perspectives for young people in South East Europe: results of representative surveys in eight countries. Sarajevo: Friedrich-Ebert-Stiftung. 2015, str. 105–145.

KLANJŠEK, Rudi, VAZSONYI, Alexander T., TREJOS-CASTILLO, Elizabeth. Religious orientation, low self-control, and deviance: Muslims, Catholics, Eastern Orthodox-, and “Bible Belt” Christians. Journal of adolescence, 2012, letn. 35, št. 3, str. 671–682.

KLANJŠEK, Rudi, FLERE, Sergej. Exit Yugoslavia: longing for mononational states or entrepreneurial manipulation?. Nationalities papers: the journal of nationalism and ethnicity, sep. 2011, letn. 39, št. 5, str. 791–810.

Skip to content