Služba za pravne, kadrovske in splošne zadeve

Služba za pravne, kadrovske in splošne zadeve

Uradne ure

Ponedeljek 9.00‒12.00 in 13.00‒15.00
Torek 9.00‒12.00
Sreda 9.00‒12.00 in 13.00‒15.00
Četrtek 9.00‒12.00
Petek 9.00‒12.00

Varstvo pri delu in požarna varnost

V skladu s 4. členom Pravilnika o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Uradni list RS, št. 136/06, 61/10 – ZRud-1 in 43/11 – ZVZD-1) je MARTINA VALENTAN usposobljena za izvajanje prve pomoči na delovnem mestu, in sicer do 20. 1. 2020

Povezave

Interni obrazci za zaposlene ter pogodbene sodelavke in sodelavce Prosta delovna mesta
Skip to content