Služba za študentske zadeve

Referat Filozofske fakultete UM

Kandidatke in kandidati za vpis v študijske programe 1. stopnje ter študentke in študenti študijskih programov 1. stopnje

Prijavno-vpisni postopki, prošnje za dodelitev posebnega statusa, prošnje za izjemno napredovanje in ponovni vpis oz. podaljšanje statusa, izbirnost, šolnine, prošnje za določitev obveznosti za nadaljevanje in dokončanje prekinjenega študija ter določitev obveznosti v primeru ponovnega vpisa v isti letnik.

Uradne ure, urniki, izpitna evidenca (izpitni roki, prijave za višanje ocene, komisijski izpiti), potrdila (o vpisu, o opravljenih izpitih, za Zoisove štipendije, učni načrti), prošnje (priznanje izpitov, podaljšanje računa AIPS), študentske izkaznice, zdravniški pregledi.

Zaključevanje študija na študijskih programih 1. stopnje.

Kandidatke in kandidati za vpis v študijske programe 2. stopnje ter študentke in študenti študijskih programov 2. stopnje

Diferencialni izpiti, prijavno-vpisni postopki, prošnje študentk in študentov, izbirnost, šolnine, prošnje za določitev obveznosti za nadaljevanje in dokončanje prekinjenega študija, študijska praksa ter določitev obveznosti v primeru ponovnega vpisa v isti letnik.

Zaključevanje študija na študijskih programih 2. stopnje.

Kandidatke in kandidati za vpis v študijske programe 3. stopnje ter študentke in študenti študijskih programov 3. stopnje

Prijavno-vpisni postopki, prošnje študentk in študentov, šolnine, postopek prijave teme doktorske disertacije, priprave in zagovora doktorske disertacije.

Uradne ure Službe za študentske zadeve

Študijski programi 1. in 2. stopnje:

ponedeljek, torek, četrtek, petek: 10.00‒12.00

sreda: 10.00‒12.00 in 13.00‒15.00

Študijski programi 3. stopnje:

od ponedeljka do petka: 10.00‒12.00

Uradne ure potekajo v Službi za študentske zadeve, pisarna 01.07.

Skip to content