Vizitka

Univerza v Mariboru
Filozofska Fakulteta
Koroška cesta 160, 2000 Maribor

Telefon: +386 (2) 22 93 882
Telefaks: +386 (2) 22 93 625
E-pošta: ff@um.si
Spletna stran: ff.um.si

Matična številka: 5089638050
Identifikacijska številka za DDV: SI71674705
TRR – IBAN: SI56 0110 0600 0020 393

Hišna centrala: +386 (2) 22 93 882
Fax: +386 (2) 22 93 625
Dekanat: +386 (2) 22 93 859
Tajnik fakultete: +386 (2) 22 93 848
Prodekanica za kakovost, kadre in razvoj: +386 (2) 22 93 847
Prodekanica za izobraževalno dejavnost: +386 (2) 22 93 845
Prodekanica za mednarodno dejavnost in promocijo: +386 (2) 22 93 846
Prodekan za znanstvenoraziskovalno dejavnost: +386 (2) 22 93 773
Prodekanica za študentska vprašanja: +386 (2) 22 93 820

Skip to content