Študentke in študenti s posebnimi potrebami

Študentke in študenti s posebnimi potrebami na Filozofski fakulteti so skladno s Pravilnikom o študijskem procesu študentov invalidov Univerze v Mariboru in Pravilnikom o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Mariboru upravičeni do vseh ugodnosti, ki jim jih nudita oba predhodno veljavna pravilnika. Za uveljavljanje pravic, ki izhajajo iz pravilnikov, morajo študentke in študenti podati vlogo na Komisijo za študijske zadeve FF UM.

Gradiva

Povezave

Pravilnik o študijskem procesu študentov invalidov UM
Skip to content