Promotorji

PROFESORICE PROMOTORKE IN PROFESORJI PROMOTORJI

Koordinatorica promotorjev FF UM

Oddelek za zgodovino

Oddelek za slovanske jezike in književnosti

Oddelek za prevodoslovje

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Oddelek za madžarski jezik in književnost

Oddelek za filozofijo

Oddelek za psihologijo

Oddelek za umetnostno zgodovino

ŠTUDENTKE PROMOTORKE IN ŠTUDENTI PROMOTORJI

Oddelek za anglistiko in amerikanistko

ŠTUDENTKA PROMOTORKA ODDELKA ZA ANGLISIKO IN AMERIKANISTIKO
ŠTUDENTKA PROMOTORKA ODDELKA ZA ANGLISIKO IN AMERIKANISTIKO

Oddelek za geografijo

ŠTUDENTKA PROMOTORKA ODDELKA ZA GEOGRAFIJO
ŠTUDENT PROMOTOR ODDELKA ZA GEOGRAFIJO

Oddelek za filozofijo

ŠTUDENT PROMOTOR ODDELKA ZA FILOZOFIJO
ŠTUDENTKA PROMOTORKA ODDELKA ZA FILOZOFIJO

Oddelek za germanistiko

ŠTUDENTKA PROMOTORKA ODDELKA ZA GERMANISTIKO
ŠTUDENTKA PROMOTORKA ODDELKA ZA GERMANISTIKO

Oddelek za prevodoslovje

ŠTUDENTKA PROMOTORKA ODDELKA ZA PREVODOSLOVJE
ŠTUDENTKA PROMOTORKA ODDELKA ZA PREVODOSLOVJE

Oddelek za psihologijo

ŠTUDENT PROMOTOR ODDELKA ZA PSIHOLOGIJO
ŠTUDENTKA PROMOTORKA ODDELKA ZA PSIHOLOGIJO

Oddelek za sociologijo

ŠTUDENT PROMOTOR ODDELKA ZA SOCIOLOGIJO
ŠTUDENTKA PROMOTORKA ODDELKA ZA SOCIOLOGIJO

Oddelek za umetnostno zgodovino

ŠTUDENTKA PROMOTORKA ODDELKA ZA UMETNOSTNO ZGODOVINO
ŠTUDENTKA PROMOTORKA ODDELKA ZA UMETNOSTNO ZGODOVINO

Oddelek za madžarski jezik in književnost

ŠTUDENT PROMOTOR ODDELKA ZA MADŽARSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST

Oddelek za pedagogiko

ŠTUDENTKA PROMOTORKA ODDELKA ZA PEDAGOGIKO

Oddelek za slovanske jezike in književnosti

ŠTUDENTKA PROMOTORKA ODDELKA ZA SLOVANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI

Oddelek za zgodovino

ŠTUDENT PROMOTOR ODDELKA ZA ZGODOVINO
Skip to content