MELANIJA LARISA FABČIČ

doc. dr. MELANIJA LARISA FABČIČ

Službeni telefon +386 (2) 22 93 609
Prostor

K 2.36

Habilitacijski naziv

Docent

Predmetno področje

nemški jezik

Govorilne ure SICRIS COBISS

Znanstveni in akademski naziv

 • doktorica znanosti
 • docentka za nemški jezik

Življenjepis

 • 1990–1995: študij na Filozofski fakulteti Univerze Eötvös Lóránd v Budimpešti – smer nemški jezik in literatura
 • 1995: zagovor diplomskega dela z naslovom Ernst Jüngers frühe Kurzprosa: Das abenteuerliche Herz, Filozofska fakulteta Univerze Eötvös Lóránd v Budimpešti
 • 1997–2000: magistrski študij modernega nemškega jezika (stilistika) na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru
 • 2000: magistrsko delo z naslovom Ernst Jünger. Stilistische Forschungen, PeF UM
 • od leta 1997 redno zaposlena kot asistentka za moderni nemški jezik na Oddelku za germanistiko na Pedagoški fakulteti (od leta 2007 na Filozofski fakulteti) UM
 • 2000–2003: doktorski študij modernega nemškega jezika na PeF UM
 • 2003: doktorsko delo z naslovom Der Text als existenziale Kategorie – expliziert am Beispiel der Textsorte “autobiographisches Notat”, PeF UM
 • od leta 2004 redno zaposlena kot docentka za moderni nemški jezik na Pedagoški (od leta 2007 Filozofski) fakulteti UM

Raziskovalna področja

Moderni nemški jezik/germanistično jezikoslovje

 • kognitivna in uporabna stilistika
 • kognitivno besediloslovje
 • kognitivna in kontrastivna frazeologija
 • oblikoslovje modernega nemškega jezika

Monografije

Hybride Textsorten in Ernst Jüngers Werk – zwischen Essayistik, Diaristik und Fragment
Melanija Larisa Fabčič
Izdano: 2015
Založba: Mednarodna založba za slovanske jezike in književnosti, Maribor (Slovenija)

Več o monografiji

Frazemi in pregovori v stiku. Kulturološki in semantično-pragmatični vidiki.
Melanija Larisa Fabčič, Elizabeta Bernjak
Izdano: 2014
Založba: Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko, Maribor (Slovenija)

A svet je kroženje in povezava zagonetna – Zbornik ob 80-letnici zaslužnega profesorja dr. Mirka Križmana = Festschrift für Prof. em. Dr. Mirko Križman zum 80. Geburtstag
Vida Jesenšek (ur.), Alja Lipavic Oštir (ur.), Melanija Fabčič (ur.)
Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta

Phraseologie kontrastiv und didaktisch. Neue Ansätze in der Fremdsprachenvermittlung
Vida Jesenšek (ur.), Melanija Fabčič (ur.)
Maribor: Slavistično društvo: Filozofska fakulteta

Skip to content