26. junija 1961 je bila v Mariboru ustanovljena Pedagoška akademija. Domovala je v klasični šoli (današnja Pravna fakulteta).

Leta 1978 je bila preseljena v novo stavbo na Koroški cesti 160, kjer se nahajamo danes.

12. februarja 1986 se je Pedagoška akademija preimenovala v Pedagoško fakulteto.

Konec leta 2006 so iz velike Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru nastale tri nove fakultete, in sicer Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru (FF UM), Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru (PEF UM) in Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru (FNM UM).

Ob nastanku, rasti in razvoju zavoda je bila leta 1963 ustanovljena tudi knjižnica. Najprej se je imenovala Knjižnica Pedagoške akademije. Leta 1986 se je preimenovala v Knjižnico Pedagoške fakultete.

Decembra 1988 je bila knjižnica kot četrta knjižnica v Sloveniji vključena v sistem COBISS.SI (Kooperativni on-line bibliografski sistemi in servisi, Slovenija, PEFMB).

1. januarja 1994 je bila vključena v pravo okolje COBISS2/Izposoja (PEFMB, sigla – številčna oznaka knjižnice 50317). Maja 2001 je sledila vključitev v COBISS3 in odtlej uporabljamo vse segmente, ki jih lahko (Katalogizacija, Nabava, Serijske publikacije, Elektronski viri, Zaloga, Izposoja, Medknjižnična izposoja in Upravljanje aplikacij).

1. januarja 2007 se je Knjižnica Pedagoške fakultete (PEFMB) preimenovala v Miklošičevo knjižnico – FPNM in postala matična knjižnica treh fakultet, kar se skriva v akronimu (FPNM). Ohranila je svoj delovni akronim in siglo knjižnice (PEFMB, 50317).

Organizacijsko je fond (gradivo do 31. 12. 2006) prešel v upravljanje na Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru. Vse redno zaposlene knjižnične delavke smo sklenile novo pogodbo o zaposlitvi na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Fakultete po internem dogovoru sofinancirajo in združujejo delo knjižnice.

Trenutno je v Miklošičevi knjižnici – FPNM za nedoločen čas zaposlenih 8 knjižničnih delavk, in sicer 2 knjižničarki in 6 bibliotekark. Knjižnični fond obsega več kot 160.000 enot.

Skip to content