Znanstvenoraziskovalni inštitut

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru razvija dvanajst študijskih področij z dvanajstimi oddelki:

1. Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
2. Oddelek za filozofijo
3. Oddelek za geografijo
4. Oddelek za germanistiko
5. Oddelek za madžarski jezik in književnost
6. Oddelek za pedagogiko
7. Oddelek za prevodoslovje
8. Oddelek za psihologijo
9. Oddelek za slovanske jezike in književnosti
10. Oddelek za sociologijo in
11. Oddelek za umetnostno zgodovino
12. Oddelek za zgodovino

Filozofska fakulteta, kot izhaja iz njenega temeljnega poslanstva, razvija znanstvenoraziskovalno delo na področju humanističnih, družboslovnih, izobraževalnih ved in umetnosti ter ga prenaša v izobraževanje.

Znanstvenoraziskovalno delo je usmerjeno v projektno delo, katerega cilj je doseganje prepoznavnosti in raziskovalne odličnosti, ki se odraža v delu programskih skupin ter sodelovanju v nacionalnih in mednarodnih projektih.

Skip to content