Center za informacijske, komunikacijske in interaktivne tehnologije

Predstavitev centra

Center se osredotoča na dve skupini uporabnic in uporabnikov.

Notranje uporabnice in uporabniki so naše profesorice in profesorji ter študentke in študenti, ki jim posredujemo znanje za uporabo IKT in interaktivnih tehnologij pri delu in v pedagoškem procesu (Moodle). To je posebej pomembno za pedagoške študijske programe, ker je večina šol, ki so predvideni delodajalci naših študentk in študentov, opremljena z interaktivnimi tehnologijami.

Kot zunanje uporabnice in uporabnike prepoznavamo učiteljice in učitelje, ki nimajo časa in/ali potrebnega znanja za samoizobraževanje, ter vodje izobraževanja podjetij, ki izvajajo interna izobraževanja (npr. na bankah, zavarovalnicah). Druga skupina deluje izven izobraževalnega okolja, zato ji interaktivno tehnologijo predstavimo kot orodje za načrtovanje, komuniciranje in usklajevanje (t. i. brain storming).

VODJA

Skip to content