Center za ekoremediacije (ERM)

Center za ekoremediacije

Predstavitev centra

Mednarodni center za ekoremediacije FF UM vzpostavlja inovativne trajnostne regije na temelju naravnih virov in človeških potencialov. Trajnostne regije so zasnova novega razvoja, saj upoštevajo razpoložljive potenciale lokalnih skupnosti, lokalno prebivalstvo pa s spremembo načina življenja prispeva k premikom v gospodarstvu. Z učnimi regijami (učnimi poligoni), učnimi potmi in ekološkimi kmetijami, ki so podpora izobraževalnim aktivnostim na lokalni in regionalni ravni, se udejanja trajnost v praksi. Mednarodni center za ekoremediacije (ERM) gospodarske partnerje povezuje z okoljem, razvija inovativne pristope trajnostnega razvoja in prenaša nova znanja v uporabo, tako v izobraževalne organizacije kot v občine. Rezultat dela Centra so zelena delovna mesta v lokalnih okoljih, ki temeljijo na principih trajnostnih skupnosti, ekovasi in socialnega podjetništva.

Vodja prof. ddr. Ana Vovk Korže je v letu 2013 za delo z gospodarstvom prejela priznanje za Naj raziskovalko po mnenju gospodarstva.

VODJA

ČLANI

Zunanji partnerji

Cona Tezno
Dravske elektrarne Maribor
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Agencija za jedrske odpadke
Razvojni center narave

Razvojni center Novo mesto
Romiks s.p.
Argos s.p.
Plantis s.p.
Koprivnik d.o.o.
Lingivis s.p.

Okoljsko raziskovalni zavod
Ekoprojekti
Občina Poljčane
Občina Kidričevo
Društvo Ajda

Projekti

Aktualni projekti

Zaključeni projekti

Programi

Koristne povezave

Facebook – ERM-center Safe2Food Spletna stran projekta EducLocalFood Spletna stran projekta Floury Food Safety Spletna stran projekta MeWeWhole Spletna stran projekta Euro-EducATES Spletna stran projekta Učenje učenja
Skip to content