Environmental change – Environmental change in European start-uppers thinking and acting the solution for common sustainable development

Center za ekoremediacije (ERM) Oddelek za geografijo Erasmus+
Šifra projekta
2020-1-PL01-KA202-082205
Začetek projekta
1. 12. 2020
Konec projekta
30. 11. 2022
Financer
Evropska komisija
Program
Erasmus+
Vrednost
215.668,00 EUR
Sredstva UM
36.055,00 EUR
Koordinator
Rzeszowska Agencija Rozwoju Regionalnego Spolka akcyjna, Poljska
Partnerji

KEK TEHNIKES SHOLES EPIMELITIRIOU IRAKLEIOU (Grčija); Mindshift Talent Advisory lda (Portugalska); DANMAR COMPUTERS SP ZOO (Poljska); CETEM (Španija); Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, ERM center (Slovenija).

Vodja na FF
red. prof. ddr. Ana Vovk
Člani na FF
asist. Danijel Davidović

Projekt Okoljske spremembe je namenjen krepitvi in potrjevanju kompetenc zagonskih podjetij, mladih podjetnikov, MSP in ponudnikov PIU (trenerjev, učiteljev, vzgojiteljev) na področju okolijskih sprememb.

Rezultati projekta:
• izobraževalni program za krepitev poklicnega razvoja ponudnikov poklicnega izobraževanja in usposabljanja na področju kompetenc za okoljske spremembe,
• modularni učni načrt usposabljanja,
• izobraževalni program za začetnike,
• vključevanje zainteresiranih deležnikov.

Projektna zloženka: http://www.ff.um.si/dotAsset/84160.pdf

Spletna stran projekta: https://erasmus.site/