Center za raziskovalno in strokovno psihološko dejavnost (Cepsi)

Center za raziskovalno in strokovno psihološko dejavnost

Predstavitev centra

Psihološka znanost je tesno prepletena z družbenimi izzivi, kot so staranje prebivalstva, integracija migrantk in migrantov, trpinčenje v šolskem in delovnem kontekstu, razmah spletnih socialnih omrežij in stresne ter negotove delovne okoliščine. Center za raziskovalno in strokovno psihološko dejavnost se ukvarja z raziskovanjem omenjenih izzivov ter razvojem novih psiholoških storitev in pristopov k njihovemu razumevanju oziroma obvladovanju. Center svetuje in izobražuje za primerno uporabo psiholoških storitev ter pristopov in jih preko promocijskih aktivnosti približuje posameznicam in posameznikom ter skupinam v vseh življenjskih obdobjih in kontekstih.

Pristop

Center uporablja inovativne pristope k proučevanju relevantnih in aktualnih raziskovalnih vprašanj ter se zavezuje k doslednemu spoštovanju etičnega kodeksa v psihologiji. Pri delu se drži na dokazih osnovanih (angl. evidence-based) storitev in pristopov; izraz izvira iz medicinske stroke in se nanaša na to, da Center svojo izobraževalno, svetovalno ter promocijsko dejavnost utemeljuje na najboljših in najaktualnejših dokazih.

Prihodnost

Center za raziskovalno in strokovno psihološko dejavnost je s sedežem na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru zasidran v regiji, ki se znotraj Slovenije še posebej srečuje s številnimi družbenimi izzivi. Zaradi svoje strateške lokacije želi Center postati vodilni sogovornik pri omenjenih družbenih izzivih v regiji in vidnejši deležnik pri raziskovanju, izobraževanju, svetovanju ter promociji psiholoških storitev in pristopov v drugih regijah in državah.

Dejavnosti

  • Raziskovalna dejavnost. Center razvija lastno raziskovalno dejavnost in naročnikom ponuja celovit pristop k reševanju raziskovalnega problema z oblikovanjem raziskovalnega načrta, pripravo merskih instrumentov, izvedbo raziskave, obdelavo podatkov, interpretacijo dobljenih rezultatov ter oblikovanjem intervencij oziroma rešitev na podlagi dobljenih rezultatov.
  • Izobraževalna in svetovalna dejavnost. Center organizira različna izobraževanja, strokovna usposabljanja, tečaje in poletne šole o aktualnih trendih in novostih na posameznih področjih psihologije. Center prav tako izvaja usposabljanja, vezana na spoznavanje naprednih metod statistične obdelave podatkov ter orodij, ki omogočajo učinkovito analizo podatkov. V okviru Centra se bodo dodatno odvijala tudi strokovna srečanja in konference za zainteresirano javnost. Center se prilagaja potrebam naročnikov ter izvaja individualna svetovanja o psiholoških storitvah in pristopih.
  • Promocijska dejavnost. Center skrbi za promocijo psiholoških storitev in pristopov za posameznice in posameznike ter skupine v vseh življenjskih obdobjih in v različnih kontekstih.
  • Razvoj, implementacija in evalvacija psiholoških merskih pripomočkov. Center se ukvarja z razvojem novih in adaptacijo obstoječih psiholoških merskih pripomočkov ter ponuja pomoč in podporo pri aplikaciji teh pripomočkov.
  • Založniška dejavnost in distribuiranje psiholoških merskih pripomočkov.
  • Druge dejavnosti in storitve v okviru psihološke znanosti, vezane na konkretne zahteve naročnika.

VODJA

ČLANICE IN ČLANI

Center sodeluje z zunanjimi sodelavkami in sodelavci Oddelka, z domačimi in tujimi strokovnjakinjami in strokovnjaki ter študentkami in študenti.

Kontakt

Center k sodelovanju pri dejavnostih vabi vladne in nevladne organizacije, društva, znanstvena in strokovna združenja, laično in strokovno javnost, šole, fakultete in podjetja ter medije. Za več informacij se obrnite na psihologija@um.si.

Skip to content