KARIN BAKRAČEVIČ

red. prof. dr. KARIN BAKRAČEVIČ

Prostor

K 2.17.1

Habilitacijski naziv

Redni profesor

Predmetno področje

psihologija

Govorilne ure SICRIS COBISS

Poučevanje

 • Uvod v razvojno psihologijo
 • Višji spoznavni procesi
 • Razvojna psihologija mladostništva in odraslosti
 • Vseživljenjski razvoj in staranje

Raziskovalni interesi

 • kognitivni razvoj, razvoj samozaznavanja in samoregulacije
 • izvršilne funkcije, metakognicija
 • kognitivno staranje, kognitivni treningi

Aktualni projekti

 • Trening spoznavnih sposobnosti in kognitivna rezerva pri starostnikih
 • Slovenska identiteta in kulturna zavest v jezikovno in etnično stičnih prostorih v preteklosti in sedanjosti (P6-0372)
 • Izobraževanje učiteljev kot dejavnik zagotavljanja kakovostnega vseživljenjskega učenja v učeči se družbi (ARRS projekt J5-9328)
 • Upravljanje z mejami med delom in zasebnim življenjem in izgorelost: Preučevanje povezovalnih mehanizmov in robnih pogojev

Publikacije

BAKRAČEVIČ VUKMAN, Karin, LORGER, Teja, SCHMIDT, Majda. Perceived self-efficacy and social anxiety changes in high school students with learning disabilities (LD) during first year of secondary vocational education. European journal of special needs education, 2017, str. 1–11.

DEMETRIOU, Andreas, SPANOUDIS, George, KAZI, Smaragda, MOUGI, Antigoni, ŽEBEC, Mislav Stjepan, KAZALI, Elena, GOLINO, Hudson, BAKRAČEVIČ VUKMAN, Karin, SHAYER, Michael. Developmental differentiation and binding of mental processes with g through the life-span. Journal of intelligence 2017, letn. 5, št. 2, str. 1–31.

BAKRAČEVIČ VUKMAN, Karin, LICARDO, Marta. How cognitive, metacognitive, motivational and emotional self-regulation influence school performance in adolescence and early adulthood. Educational studies, 2010, letn. 36, št. 3, str. 259–268.

Skip to content