Oddelek za umetnostno zgodovino

Dobrodošli na spletnih straneh Oddelka za umetnostno zgodovino FF UM.

Predstavitev oddelka

Umetnostna zgodovina je humanistična znanost, ki preučuje razvoj likovne umetnosti (arhitektura, kiparstvo, slikarstvo, uporabna umetnost, sodobne umetniške prakse) od najstarejših časov do danes. Tej definiciji sledi tudi dvopredmetni študijski program Umetnostna zgodovina. Na prvi stopnji študentke in študenti spoznajo glavne slogovne tokove od prazgodovine do 20. stoletja, najpomembnejše umetnice in umetnike ter spomenike, in to na treh nivojih – evropskem (pri novejših obdobjih tudi svetovnem), slovenskem in regionalnem (severovzhodna Slovenija). Druga stopnja je namenjena poglobitvi temeljnih znanj in nadgradnji metodoloških pristopov.

Posebnosti študija umetnostne zgodovine na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru so enakomerna pokritost vseh obdobij likovne umetnosti, študij in raziskovanje umetnostne ustvarjalnosti v severovzhodni Sloveniji (v srednjeevropskem kontekstu), vsebine iz uporabne umetnosti (umetna obrt, sodobno oblikovanje) ter zgodnje vključevanje študentk in študentov v prakso. Pedagoški proces ni vezan samo na predavanja in seminarske vaje, ampak poteka tudi zunaj predavalnice, na terenu, v galerijah in muzejih, arhivih ipd.

V pedagoškem procesu poleg predavateljic in predavateljev s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru sodelujejo vodilne strokovnjakinje in strokovnjaki z ZRC SAZU, iz Narodnega muzeja Slovenije, Pokrajinskega muzeja Maribor in drugih strokovnih ustanov.

ČLANICE IN ČLANI ODDELKA

Predstojnica Oddelka za umetnostno zgodovino

ZUNANJE SODELAVKE IN SODELAVCI

red. prof. Oto Rimele, spec.
izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki
doc. dr. Katarina Šmid
Andrej Furlan, učitelj veščin
Petra Čeh, sodelavka iz prakse

Študijski programi

Dogodki

Ni dogodkov.

Pretekli dogodki Oddelka

Projekti in programske skupine

Aktualni projekti

Zaključeni projekti

Mednarodno sodelovanje

Koordinatorka za mednarodno sodelovanje: doc. dr. Tina Košak

Tutorstvo

Tutor učitelj: doc. dr. Franci Lazarini
Tutorka študentka: Rebeka Kerčmar

Študentska, obštudijska dejavnost

Študentske raziskovalne in strokovne aktivnosti:

 • sodelovanje pri temeljnih in aplikativnih projektih Oddelka za umetnostno zgodovino,
 • sodelovanje v projektih PKP (Po kreativni poti do znanja),
 • sodelovanje pri umetnostnih in umetnostnozgodovinskih dogodkih na lokalnem in regionalnem nivoju,
 • sodelovanje na Noči raziskovalcev,
 • raziskovalno delo v okviru demonstratorstva,
 • priprava razstav,
 • obiski razstav doma in v tujini,
 • terenski ogledi in ekskurzije,
 • tutorska aktivnost,
 • filmski večeri,
 • mednarodne izmenjave.

Povezave

Facebook ‒ Oddelek za umetnosto zgodovino Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU Umetnostna galerija Maribor Pokrajinski muzej Maribor Narodna galerija Moderna galerija Narodni muzej Slovenije Muzej za arhitekturo in oblikovanje Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo
Skip to content