Podiplomski študij (3. stopnja)

Študijska področja tretjestopenjskih programov Filozofske fakultete UM so slovenistika, germanistika, zgodovina, geografija, filozofija, sociologija, psihologija, umetnostna zgodovina in pedagogika.

Prehod na štiriletne doktorske študijske programe 3. stopnje in nadaljevanje študija po triletnih programih

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru skladno z določili Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2019/2020 ni več razpisala triletnih doktorskih študijskih programov 3. stopnje. Od tega študijskega leta se na vseh oddelkih razpisujejo samo štiriletni doktorski študijski programi.

Filozofska fakulteta UM je postopoma prehajala od izvajanja triletnih na izvajanje štiriletnih programov:

  • v študijskem letu 2018/2019 je zadnjič izvajala 1. letnik triletnih doktorskih študijskih programov 3. stopnje,
  • v študijskem letu 2019/2020 je zadnjič izvajala 2. letnik triletnih doktorskih študijskih programov 3. stopnje in
  • v študijskem letu 2020/2021 je zadnjič izvajala 3. letnik triletnih doktorskih študijskih programov 3. stopnje.

Študentke in študenti, ki redno napredujejo po programu, lahko študij zaključijo po triletnih programih. Tisti, ki ne izpolnjujejo pogojev za napredovanje v višji letnik in letnik ponavljajo, ob ponovnem vpisu v letnik dobijo dodatne obveznosti za končanje študija po štiriletnih programih. Tisti, ki ne izpolnjujejo pogojev za napredovanje v višji letnik in prekinejo študij, morajo ob vpisu v višji letnik zaprositi za določitev dodatnih obveznosti za končanje študija po štiriletnih programih.

Pred uvedbo bolonjskega sistema so bili evropski študijski programi vsebinsko in strukturno različno oblikovani in s tem težko primerljivi. Z oblikovanjem enotne strukture visokega šolstva v Evropi se je preglednost in primerljivost bistveno povečala. To olajša tudi primerjanje in priznavanje kvalifikacij tako za nadaljnji študij v drugi evropski državi kot pri iskanju zaposlitve na evropskem trgu dela.

Predstavitev študija

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru ponuja 9 študijskih programov 3. stopnje, ki trajajo 4 leta (8 semestrov) in skupno obsegajo 240 kreditnih točk (ECTS).

Raven izobrazbe po Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja:

Raven izobrazbe po Slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK):

Skip to content