O fakulteti

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

Poslanstvo

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru izobraževalno in raziskovalno deluje v duhu intelektualne širine, humanističnih vrednot in aktivnega državljanstva.

S širokim naborom humanističnih in družboslovnih disciplin oblikuje bodoče učiteljice in učitelje, strokovnjakinje in strokovnjake ter intelektualke in intelektualce. Pri tem poudarja interdisciplinarno sodelovanje in holistični pristop ter aktivno sodelovanje z lokalnim in regionalnim okoljem. S svojim delovanjem pomembno prispeva k ustvarjanju slovenske identitete, predvsem pa utrjuje vrednote človekovega dostojanstva, trajnostnega delovanja in medkulturnega dialoga.

Vizija

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru se bo z okrepljenim raziskovalnim delom, mednarodnim sodelovanjem in uvajanjem inovativnih pristopov v izobraževanju uveljavila kot ena najbolj prepoznavnih in uglednih izobraževalno-raziskovalnih ustanov na področju humanistike in družboslovja v srednji Evropi.

S spodbujanjem interdisciplinarnosti bo okrepila svojo vlogo povezovalnega akterja med različnimi znanstvenimi in humanističnimi disciplinami ter se še intenzivneje vključila v sodelovanje z lokalnim in regionalnim okoljem. Bistveno bo okrepila tudi skrb za karierni razvoj študentk in študentov ter diplomantk in diplomantov s posebnim poudarkom na razvijanju njihovih specifičnih talentov in osebnih kariernih ciljev.

Slogan

Fakulteta z razgledom.

Lokacija fakultete

Univerza v Mariboru, FILOZOFSKA FAKULTETA: Koroška cesta 160, 2000 Maribor
GPS-koordinate: dolžina: 15.622890, širina: 46.563763

Skip to content