Komisija za habilitacije

Članice in člani Komisije za habilitacije

Terminski plan sej Komisije v študijskem letu 2020/2021:

  • Sreda, 13. 10. 2021
  • Sreda, 10. 11. 2021
  • Sreda, 8. 12. 2021
  • Sreda, 12. 1. 2022
  • Sreda, 9. 2. 2022
  • Sreda, 16. 3. 2022
  • Sreda, 6. 4. 2022
  • Sreda, 11. 5. 2021
  • Sreda, 8. 6. 2022
  • Sreda, 7. 9. 2022

Vse seje so načrtovane ob 11. uri.

Povezave

Minimalni standardi za izvolitev v nazive Habilitacije ‒ Univerza v Mariboru Gradivo Komisije za habilitacije