Komisija za habilitacije

Članice in člani Komisije za habilitacije

Terminski plan sej Komisije v študijskem letu 2022/2023:

  • Sreda, 5. 10. 2022
  • Sreda, 9. 11. 2022
  • Sreda, 7. 12. 2022
  • Sreda, 11. 1. 2023
  • Sreda, 1. 2. 2023
  • Sreda, 15. 3. 2023
  • Sreda, 5. 4. 2023
  • Sreda, 10. 5. 2023
  • Sreda, 7. 6. 2023
  • Sreda, 6. 9. 2023

Vse seje so načrtovane ob 11. uri.

Povezave

Minimalni standardi za izvolitev v nazive Habilitacije ‒ Univerza v Mariboru Gradivo Komisije za habilitacije
Skip to content