Komisija za habilitacije

Članice in člani Komisije za habilitacije

Terminski plan sej Komisije v študijskem letu 2023/2024:

  • Sreda, 11. 10. 2023
  • Sreda, 15. 11. 2023
  • Sreda, 6. 12. 2023
  • Sreda, 10. 1. 2024
  • Sreda, 14. 2. 2024
  • Sreda, 13. 3. 2024
  • Sreda, 10. 4. 2024
  • Sreda, 15. 5. 2024
  • Sreda, 5. 6. 2024
  • Sreda, 11. 9. 2024

Vse seje so načrtovane ob 11. uri.

Povezave

Minimalni standardi za izvolitev v nazive Habilitacije ‒ Univerza v Mariboru Gradivo Komisije za habilitacije
Skip to content