Študentska mobilnost

Projekti učne mobilnosti udeleženkam in udeležencem omogočajo izkušnjo v tujini, ki prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in stro​kovni razvoj. Spodbujajo mobilnost mladih za namen študija, usposabljanja in prostovoljnega dela.

Glavni cilj projektov mobilnosti je omogočiti pridobivanje znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost izobraževanju ali delu doma.

Študentska izmenjava je enkratna priložnost za pridobivanje dragocenih mednarodnih izkušenj. Poleg pridobivanja znanja tujega jezika, spoznavanja različnih kultur in navad gre za vzpostavljanje novih študijskih možnosti, poslovnih vezi, stikov, idej in zamisli. Mobilnost zanje predstavlja pot k samostojnosti, odgovornosti in neodvisnosti ter priložnost za osebno rast, potovanje, zabavo in dragocena nova poznanstva.

Skip to content