Medknjižnična izposoja

Izposoja za Miklošičevo knjižnico – FPNM (MKMB)

Storitev medknjižnične izposoje gradiva izvajamo za raziskovalke, raziskovalce in profesorice, profesorje, ki so redno zaposleni na Filozofski fakulteti, Pedagoški fakulteti in Fakulteti za naravoslovje in matematiko.

Iz slovenskih knjižnic si izposojamo gradivo neposredno, gradivo iz tujine pa nam posredujejo UKM, NUK (Francija) in CTK (članki) po svojih tujih dobaviteljih (UKM-cenik, NUK-cenik, CTK-cenik).

V mariborskih knjižnicah si gradivo izposojate sami.

Stroški storitev se za zaposlene na Filozofski fakulteti, Pedagoški fakulteti ter Fakulteti za naravoslovje in matematiko krijejo z njihovih stroškovnih mest. Pred prvim naročanjem v tekočem letu je treba oddati potrjen obrazec Zahtevek za izvedbo naročila, ki ga prejmete v ustreznih službah svojih fakultet.

Naročila sprejemamo osebno (v pisni obliki) ali po elektronski pošti – ob upoštevanju prejšnje točke. Pri naročanju lahko navedete zadnji možni rok dobave, ko je gradivo za vas še aktualno.

Prispelo naročeno gradivo iz slovenskih knjižnic lahko prevzamete v Miklošičevi knjižnici – FPNM, gradivo iz tujine pa dvignete v Univerzitetni knjižnici osebno in ga tja tudi vrnete. Gradivo ste dolžni prevzeti ali pravočasno sporočiti, če ga ne potrebujete več. Naročila, ki je v teku, ni možno preklicati. Stroške izposoje plačate sami, četudi gradiva ne prevzamete.

Za medknjižnično izposojo gradiva se dogovorite v UKM.

Naročila iz knjižnic

Miklošičeva knjižnica – FPNM (MKMB) zagotavlja izposojo gradiva in sprejema naročila za kopije člankov tudi za potrebe uporabnic in uporabnikov drugih slovenskih knjižnic in knjižnic iz tujine.

Naročila sprejemamo po elektronski pošti (COBISS3 naročila), po faksu in klasični pošti.

Storitev zaračunavamo v skladu z veljavnim cenikom UKM.

Prosimo, da na zahtevku navedete kar najbolj natančne bibliografske podatke, kar bo olajšalo iskanje in skrajšalo rok dobave.

Pomembne povezave

Slovenske knjižnice na spletu
Skip to content