Študentski projekti

Vsebina v pripravi.

Projekta Po kreativni poti do znanja (PKP) in Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK) študentkam in študentom omogočata pridobivanje novega znanja in poklicnih kompetenc, seznanitev s praktičnimi izzivi v delovnem okolju, krepitev sodelovanja z morebitnimi delodajalci ter izmenjavo izkušenj, mnenj in dobrih praks z drugimi strokovnjakinjami in strokovnjaki.

Angleško-slovenski spletni slovar terminologije s področja pivovarstva (BEERSLANG) (marec–junij 2018)

Sodelujoče študentke in študenti smo preučili posamezna področja pivovarstva (npr. sestavine za varjenje piva, postopke, vrste piva) ter izluščili najbolj značilno terminologijo v slovenskem in angleškem jeziku. Analizirali smo različne vrste besedil v klasični in elektronski obliki – strokovna in znanstvena besedila, tujejezične tematske slovarje in glosarje, spletne strani in deklaracije izdelkov. Ustvarili smo spletno podatkovno bazo, v katero smo vnašali gesla. Rezultat projekta je angleško-slovenski slovar terminologije s področja pivovarstva. Projekt je bil odlična priložnost za pridobivanje praktičnih izkušenj in razvijanje poklicno specifičnih kompetenc.

Več o projektu

Interdisciplinarni pristop k idejni zasnovi muzeja industrijske dediščine Maribora – podzemni rovi Tezno (februar–junij 2020)

V okviru projekta smo študentke in študenti različnih smeri, programov in fakultet pripravljali arhitekturno podobo muzeja, preučevali gradnje rovov ter študirali zgodovino Tovarne letalskih motorjev Maribor in podzemnih rovov. Končni izdelek je že pripravljena publikacija, v kateri je celostno zastavljen načrt muzeja za morebitnega investitorja v prihodnosti. Sam projekt je bil odlična priložnost za pridobivanje novih izkušenj, poznanstev in znanja.

PROJEKT ŠIPK – Prevajanje informacij o multipli sklerozi (marec–junij 2020)

Študentke in študenti smo v sklopu tega projekta pripravili prevode spletnih vsebin v angleški jezik za zunanjega projektnega partnerja, to je društvo Spoznajmo multiplo sklerozo. Pripravili smo tudi slovenske in angleške podnapise za videovsebine društva ter izbor najpomembnejših terminov in njihovih ustreznic v obeh jezikih. Ti termini so tudi prosto dostopni v obliki angleško-slovenskega glosarja terminologije s področja multiple skleroze. Prevodi vsebin bodo omogočili, da se bodo lahko zgodbe članic in članov društva brale tudi v mednarodnem prostoru. Videoposnetke, opremljene s slovenskimi podnapisi, in njihovo vsebino smo približali tudi gluhim in naglušnim osebam. S sodelovanjem pri tem projektu smo pridobili veliko praktičnih izkušenj, obenem pa smo podrobneje spoznali multiplo sklerozo in zgodbe ljudi s to boleznijo.

Več o projektu

Sociološko gledano

Blog Sociološko gledano je nastal poleti 2018 s celo vrsto namenov. V prvi vrsti smo želeli sociologijo in sorodne družboslovne discipline predstaviti na »lažje prebavljiv«, manj ezoteričen, bolj privlačen in predvsem enostaven način. Upali smo, da bodo naše objave pomagale pri širjenju zanimivih in pomembnih teoretskih idej, ki so v jedru sociologije in družboslovja, pri širjenju sociološkega načina razmišljanja ter seveda pri predstavljanju nekaterih javnosti premalo poznanih empiričnih dejstev, ki smo jih družboslovke in družboslovci zbrali v zadnjih tridesetih, štiridesetih letih. Ko predstavljamo sociološke teorije, teze in pojme, to običajno počnemo prek aktualnih ekonomskih in političnih dogodkov, kot so denimo nedavni napad na ameriški Kongres, lanskoletni protesti, ki jih je sprožila smrt Georgea Floyda, podnebne spremembe, pandemija covida-19, sodobne debate o naravi in vzrokih revščine itd. Namen bloga je bil tudi ustvariti platformo, na kateri bi lahko svoje ideje in prispevke predstavljale in razvijale mlade študentke in študenti družboslovja − nekateri, vključno s študentkami in študenti Oddelka za sociologijo FF UM, so se nam v preteklosti že odzvali in objavili izvrstne prispevke, naše povabilo pa še vedno velja.

Povezava do bloga

Subskop

O spletni strani

Zamisel o spletni strani, namenjeni kritičnim ocenam različnih literarnih dogodkov, je nastala v študijskem letu 2018/2019 v okviru seminarskega dela pri predmetu Uvod v esejistiko in književno kritiko. Na spletni strani lahko najdete kritiške zapise študentk in študentov o literaturi, gledaliških predstavah, literarnih dogodkih itn. Usmerjenje, svetovanje in pomoč pri izpopolnjevanju kritik poteka pod vodstvom red. prof. dr. Mirana Štuheca.

Na spletni strani lahko najdete kritiške zapise študentk in študentov o literaturi, gledaliških predstavah, literarnih dogodkih ipd. Usmerjenje, svetovanje in pomoč pri izpopolnjevanju kritik poteka pod vodstvom red. prof. dr. Mirana Štuheca.

Kje nas najdete?

Subskop na Facebooku Povezava do spletne strani

Reformski koncept – poučevanje besedišča in slovnice skupaj?

O spletni strani

Projektno delo z naslovom Reformski koncept – poučevanje besedišča in slovnice skupaj? je potekalo v okviru predmeta Nemščina kot tuji jezik – slovnica in besedje. Pri pouku nemščine kot tujega jezika je razvidno, da ločitev slovnice in besedišča pri poučevanju in učenju vodi v neučinkovite učne rezultate. Kot bodoči učitelji smo želeli ugotoviti, kako izboljšati poučevanje tujih jezikov, da bi učenci med učenjem pridobili optimalne produktivne in dovzetne jezikovne spretnosti, ki jih je mogoče prilagoditi resničnim situacijam. Kot rezultat našega projektnega dela je nastala spletna stran, ki je teoretično in empirično podkrepljena ter seznam priporočil za poučevanje nemščine kot tujega jezika, ki lahko učiteljem in učencem pomaga ter doprinese k spreminjanju pouka in doseganju osnovnega cilja poučevanja.

Kje nas najdete?

Reformski koncept – poučevanje besedišča in slovnice skupaj?
Skip to content