Predstavitev

Poslanstvo Alumni kluba Filozofske fakultete Univerze v Mariboru je povezovanje vseh bivših, sedanjih in prihodnjih študentk in študentov Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Poslanstvo uresničujemo z različnimi aktivnostmi:

 • ohranjanje stikov z diplomantkami in diplomanti FF ter vzdrževanje povezanosti med njimi,
 • omogočanje večje prepoznavnosti diplomantk in diplomantov FF v Sloveniji in tujini,
 • organiziranje družabnih, športnih in izobraževalnih srečanj,
 • uvajanje vseživljenjskega učenja in dodatnih izobraževanj,
 • informiranje o aktivnostih FF,
 • pridobivanje poslovnih partnerjev in sponzorjev,
 • informiranje o različnih gostujočih predavanjih, okroglih mizah itn.,
 • organiziranje okroglih miz z odzivi na aktualne dogodke,
 • organiziranje srečanj z diplomantkami in diplomanti drugih fakultet,
 • organiziranje različnih seminarjev v skladu s predlogi članic in članov Alumni kluba, na primer seminar iz retorike, uspešne poslovne komunikacije, vodenja itn.,
 • organiziranje strokovnih ekskurzij,
 • sodelovanje z drugimi alumni klubi in klubi s podobnimi vsebinami,
 • pridobivanje koristnih informacij in izmenjavanje izkušenj,
 • seznanjanje z novicami in izdajanje publikacij z aktualno vsebino, strokovnimi informacijami in informacijami o izobraževanju,
 • promoviranje dosežkov članic in članov Alumni kluba,
 • ponujanje pomoči pri iskanju zaposlitve,
 • zagotavljanje možnosti sodelovanja diplomantk in diplomantov pri razvijanju programov FF,
 • prispevek k osebnemu in strokovnemu razvoju posameznic in posameznikov ter organizacij,
 • aktivno sodelovanje pri razvoju družbe,
 • organiziranje dobrodelnih akcij.

Vizija Alumni kluba Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

Alumni klub temelji na visokem standardu kakovosti in želi postati najboljši klub diplomantk in diplomantov Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Prizadeva si doseči ugled in prepoznavnost tudi v širšem slovenskem prostoru.

Vključitev v ALUMNI KLUB

Univerza v Mariboru je pripravila informacijsko podporo za centralno evidenco diplomantk in diplomantov UM, članic in članov alumni kluba posamezne članice in posledično Alumni kluba UM. AIPS od aprila 2015 omogoča, da se diplomantka oz. diplomant po zaključku študija včlani v alumni klub članice in hkrati v Alumni klub UM. Če še niste včlanjeni v Alumni klub Filozofske fakultete in posledično v Alumni klub Univerze v Mariboru, a bi se želeli včlaniti in imate urejeno digitalno identiteto, lahko to uredite na spletni povezavi. Potrditev članstva vam omogoča uporabo elektronskega naslova v obliki ime.priimek@student.um.si in elektronskega predala na tej povezavi. Če digitalne identitete še nimate, prosimo, da nam sporočite domači naslov (naslov za prejemanje pošte), na katerega vam bomo poslali podatke za prevzem digitalne identitete.

Skupina je namenjena diplomantkam in diplomantom Oddelka za anglistiko in amerikanistiko Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

Ohranimo stike! Morda že poučujete, prevajate, imate svojo radijsko ali televizijsko oddajo, ste zaposleni v strežbi, vodite veliko podjetje, ste glavna zvezda rock skupine, še iščete zaposlitev ali ste na poti do doktorata? Ste poročeni, imate otroke, pohajkujete po svetu, ste se ustalili na eksotični lokaciji, si delite stanovanje s 64 mačkami? Povejte nam, kaj se vam dogaja, povabite svoje kolegice in kolege, da se nam pridružijo in obudite stara prijateljstva. Morda boste z nami delili nasvete o tem, kako ali kje najti službo.

Povezava do Facebook strani: https://www.facebook.com/groups/1467015470278231.

This group is for people who graduated from the English and American Studies program at the University of Maribor. Let’s keep in touch! Are you teaching, translating, got your own TV or radio show, waiting tables, managing a large corporation, fronting a rock band, job-hunting, halfway to getting a Ph.D… Married, got kids, hitch-hiking around the world, settled down in an exotic locale, sharing a flat with 64 cats? Tell us what you’ve been up to, invite your classmates to join us, and re-connect with old friends. Maybe you can share tips on where to find a job.

The department’s alumni group is on a FaceBook page at https://www.facebook.com/groups/1467015470278231

Na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete UM smo hvaležni našim diplomantkam in diplomantom, vendar si želimo ohraniti stike tudi po zaključenem študiju. Verjamemo v moč povezovanja znotraj filozofije in širše, verjamemo tudi, da je znanje univerzalno, da se lahko učimo od vseh, hkrati pa si želimo stika s prakso in s tem tudi z izkušnjami, ki jih lahko delimo med sabo. Preprosto povedano: pomembni ste!

Ob osebnih vezeh in druženju se nam zdi ključnega pomena tudi povezovanje na strokovni ravni, končno pa je naša želja graditi filozofsko skupnost in biti pomembnejši del družbe. Zato vse diplomantke in diplomante vabimo, da ohranijo stik z nami, se udeležujejo javnih dogodkov ali dogodkov, ki jih organiziramo na Oddelku za filozofijo v obliki gostujočih predavanj, simpozijev, predstavitev ali preprosto srečevanj. Končno pa so mnenja naših študentk in študentov pomembna tudi pri prenovi in evalvaciji naših študijskih programov v smeri njihovega izboljšanja.

Zato povabilo: vse, ki se želite včlaniti v Alumni klub Oddelka za filozofijo, vabimo, da to storite na povezavi https://aips.um.si/alumni/ ali pa izpolnite natisnjeno pristopno izjavo ter nam jo pošljete na fakultetni naslov. Še enostavneje pa je, če se po e-pošti oglasite predstojnici oz. predstojniku Oddelka.

Vabimo vas tudi, da se nam pridružite na družabnem omrežju Facebook, kjer boste lahko spremljali informacije o tekočih dogodkih. Veseli bomo vaše pozornosti, pobud in predlogov. Hvala vam.

Sapere aude!

Povezava do Facebook strani: https://www.facebook.com/Oddelek-za-filozofijo-Filozofske-fakultete-v-Mariboru-891299591043659.

Na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru želimo ohranjati povezanost med našimi diplomantkami in diplomanti vseh generacij dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov geografije, profesoricami in profesorji, asistentkami in asistenti ter številnimi sodelavkami in sodelavci. Od aprila 2015 se lahko po zaključku študija včlanite v alumni članice zaključenega študija in sočasno v Alumni UM.

Včlanite se lahko na povezavi https://aips.um.si/alumni/ oz. izpolnite natisnjeno prijavnico in nam jo pošljete. Prejeli boste digitalno identiteto, s pomočjo katere boste prejemali tudi vse informacije o našem delovanju.

Če ste že včlanjeni, vas vabimo, da še naprej uporabljate svoj obstoječi univerzitetni elektronski naslov (ime.priimek@student.um.si).

Alumni klub vam omogoča, da gradite poslovne in socialne mreže s kolegicami in kolegi s podobnimi interesi in cilji. V sklopu aktivnosti Alumni kluba bomo organizirali strokovna in družabna srečanja ter skrbeli za utrjevanje poslanstva geografije.

Članstvo v Alumni klubu je prostovoljno in brezplačno. Veseli bomo, če se nam pridružite.

Spletna stran Alumni Oddelka za geografijo

Alumni klub Oddelka za germanistiko Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, ki smo ga ustanovili v študijskem letu 2015/2016, združuje diplomantke in diplomante vseh generacij študijskih programov Oddelka za germanistiko Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Deluje kot skupnost, kjer lahko izmenjujemo izkušnje, znanja in primere dobrih praks. Članice in člani Alumni kluba Oddelka za germanistiko ohranjamo in krepimo vezi s kolegicami in kolegi ter raziskovalkami in raziskovalci z naših strokovnih področij  in s tem ustvarjamo trdno pripadnost stroki. Alumni članstvo je torej odličen korak k ustvarjanju socialnih in poslovnih mrež z ljudmi s podobnimi interesi in cilji.

Pridružite se nam!

Spoštovane diplomantke in diplomanti, magistrice in magistri, doktorice in doktorji znanosti Oddelka za germanistiko Filozofske fakultete Univerze v Mariboru!

Na Oddelku za germanistiko si skupaj z Univerzo v Mariboru in Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru želimo okrepiti vezi in sodelovanje s svojimi diplomantkami in diplomanti vseh študijskih programov, zato vas vabimo, da se nam pridružite v Alumni klubu! Članstvo je prostovoljno in brezplačno.

Če se v Alumni klub niste včlanili po zaključku študija, vas vabimo, da to storite na povezavi ali pa izpolnite natisnjeno pristopno izjavo in nam jo pošljete na fakultetni naslov. Po pošti boste prejeli digitalno identiteto, s pomočjo katere boste prejemali tudi vse informacije o našem delovanju.

Če ste že včlanjeni, vas vabimo, da še naprej uporabljate svoj obstoječi univerzitetni elektronski naslov (ime.priimek@student.um.si).

Zelo bomo veseli, če se nam boste pridružili tudi na družabnem omrežju Facebook. Vljudno vabljeni k spremljanju dogodkov in prireditev Oddelka za germanistiko!

Povezava do Facebook strani: https://www.facebook.com/GermanistikaFFUM/.

Drage diplomantke, dragi diplomanti Oddelka za madžarski jezik in književnost!

Eden izmed pomembnih ciljev Oddelka za madžarski jezik in književnost Filozofske fakultete Univerze v Mariboru je med drugim okrepitev vezi med nekdanjimi študentkami in študenti ter članicami in člani Oddelka. Ta vez je vseskozi prisotna, saj na številnih področjih sodelujemo z nekdanjimi študentkami in študenti, ki so večinoma zaposleni na dvojezičnih šolah v Prekmurju.

Od leta 2015 se lahko po zaključku študija včlanite v alumni klub članice in  obenem tudi v Alumni UM. S tem si boste ustvarili dodatne pogoje za uspešno kariero in možnost ohranjanja vezi med strokovnjakinjami in strokovnjaki istega znanstvenoraziskovalnega področja.

Spoštovane diplomantke in diplomanti študijskih programov Pedagogika,

na Oddelku za pedagogiko Filozofske fakultete UM želimo ohranjati in okrepiti stike z Vami tudi po zaključenem študiju. Verjamemo, da je to lahko po eni strani koristna pomoč pri vašem profesionalnem razvoju, po drugi strani pa predstavlja za Oddelek nujno potreben stik s prakso in potrebami pedagoginj in pedagogov na različnih področjih vzgoje in izobraževanja. Želimo si, da bi naše sodelovanje prispevalo h krepitvi osebnih in strokovnih vezi ter pripadnosti strokovni skupnosti. Zato upamo, da se boste tudi po končanem študiju udeleževali aktivnosti (gostujočih predavanj, tematskih srečanj, simpozijev, predstavitev dosežkov), ki jih organizira Oddelek za pedagogiko FF UM. Zelo bi nas veselilo vaše aktivno sodelovanje pri evalviranju in prenavljanju študijskih programov Pedagogika ter pri snovanju projektov, ki povezujejo akademsko in strokovno javnost.

Vsem, ki ste se v Alumni klub Oddelka za pedagogiko včlanili po zaključenem študiju, se zahvaljujemo in vas vabimo, da še naprej uporabljate svoj obstoječi elektronski naslov (ime.priimek@student.um.si). Tiste, ki se še niste včlanili, vabimo, da to storite na povezavi https://aips.um.si/alumni/ ali pa izpolnite natisnjeno pristopno izjavo in nam jo pošljete na fakultetni naslov. Vabimo vas tudi, da se nam pridružite na družabnem omrežju Facebook.

Veseli bomo vaših pobud in predlogov, ki jih lahko naslovite na koordinatorja Alumni kluba Oddelka za pedagogiko red. prof. dr. Edvarda Protnerja (edvard.protner@um.si).

Vabljeni, da se nam pridružite na vseh dogodkih, ki jih organizira Oddelek za pedagogiko.

Povezava do Facebook strani: https://www.facebook.com/oddelek.za.pedagogiko.

Spoštovane in spoštovani,

na Oddelku za prevodoslovje že nekaj časa zbiramo podatke o svojih diplomantkah in diplomantih ter magistrantkah in magistrantih, saj si želimo, da ostanemo z Vami v stiku še po zaključenem študiju. Tako lahko vsi Vi ustvarjate povezave ne le z nami, torej z Oddelkom, ampak tudi s svojimi nekdanjimi študijskimi, danes poklicnimi kolegicami in kolegi, si izmenjate strokovna mnenja, rešujete skupne jezikovne/prevodne težave in najdete nove poti sodelovanja. Mnoge od Vas smo že gostili pri pedagoških urah kot strokovnjakinje in strokovnjake iz prakse, nekateri ste postali asistentke in asistenti na Oddelku ali sodelovali pri evalvaciji in svetovanju pri prenovi študijskih programov – z vsemi zelo dobro sodelujemo.

Vse našteto nam omogoča krepiti prenos znanja in izkušenj na mlajše kolegice in kolege, zato sedaj naprošamo tudi Vas, da se pridružite Alumni klubu in nam zaupate svoje podatke, preko katerih bi Vas lahko obveščali o dogodkih (gostujočih predavanjih, konferencah, publikacijah in drugih aktivnostih) na Oddelku oz. Vas povabili, da predstavite svojo poklicno pot. Vabimo Vas, da se bodisi prijavite v naš klub na povezavi https://aips.um.si/alumni/ bodisi izpolnite Soglasje za obveščanje o aktivnostih Alumnov Oddelka za prevodoslovje Univerze v Mariboru in ga pošljete na e-naslov alumni.prevodoslovje@um.si.

Vljudno prosimo, da povabite tudi druge kolegice in kolege, da se nam pridružijo. Seveda je članstvo prostovoljno in brezplačno. Veseli bomo tudi Vašega prijateljstva na družabnem omrežju Facebook in sledenja Twitter računu Oddelka za prevodoslovje.

Vse dobro in lep pozdrav v imenu – Vašega – Oddelka za prevodoslovje.

Izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert (alenka.valh@um.si) in lekt. dr. Melita Koletnik (melita.koletnik@um.si), koordinatorici alumen in alumnov Oddelka za prevodoslovje

Na nivoju fakultete deluje Alumni klub Filozofske fakultete, katerega poslanstvo je povezovanje bivših, sedanjih in prihodnjih študentk in študentov Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Med glavne dejavnosti Alumni kluba sodijo organiziranje znanstvenih, strokovnih in družabnih srečanj, informiranje o dogodkih ter organizacija izobraževanj, namenjenih strokovnemu in osebnemu razvoju. Povabili vas bomo tudi k sodelovanju pri raziskavah in predavanjih, na katerih bomo poročali o raziskovalnih izsledkih. Na Oddelku za psihologijo si želimo, da bi ostali povezani tudi po zaključku vašega študija in vas vabimo k vključitvi v klub. Če se v klub niste včlanili po zaključku študija, lahko to storite na povezavi https://aips.um.si/alumni/. Članstvo v Alumni klubu vam omogoča tudi uporabo obstoječe digitalne identitete in elektronskega naslova (ime.priimek@student.um.si). Za dodatne informacije se lahko obrnete na koordinatorico Alumni kluba Oddelka za psihologijo izr. prof. dr. Saro Tement (sara.tement@um.si).

Drage diplomantke in diplomanti našega oddelka,

želimo si, da tudi po zaključenem študiju ostanete v stiku z nami in tako ohranjate ter krepite strokovne in osebne stike s svojimi bivšimi učiteljicami in učitelji ter še posebej s kolegicami in kolegi. Tudi tako boste ustvarjali svojo uspešno kariero in obenem ohranjali vezi na našem skupnem strokovnem, znanstvenem in raziskovalnem področju. Diplomantke in diplomanti ste ambasadorke in ambasadorji Oddelka, kjer smo vam pomagali oblikovati vašo strokovno podobo in se trudili, da bi lahko stkali tople medčloveške vezi.

Vabimo vas, da postanete članice in člani Alumni kluba mariborske slovenistike. Želimo vas povezati strokovno in prijateljsko, opozoriti na vaše poklicne in druge dosežke, ustvariti vašo trdno pripadnost stroki ter kolegialnost. Članstvo v Alumni klubu bo vsem nam omogočalo izmenjavanje raznovrstnega znanja, dobrih izkušenj pri delu in raziskovanju ter krepilo prijateljske vezi. Z Alumni klubom ustvarjamo skupnost slovenistk in slovenistov s skupnimi izkušnjami in podobnimi interesi.

Vabimo vas, da izpolnite pristopno izjavo, ki jo najdete na naslovu https://aips.um.si/alumni/.
Veseli bomo tudi vašega prijateljstva na družabnem omrežju Facebook.

Drage diplomantke, dragi diplomanti Oddelka za sociologijo,

eden izmed pomembnih ciljev Oddelka za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru je okrepiti vezi med nekdanjimi študentkami in študenti, ki so diplomirali na našem oddelku na različnih študijskih programih, ter med vsemi, ki delamo na Oddelku – tako članicami in člani Oddelka kot tudi našimi številnimi zunanjimi sodelavkami in sodelavci. Od študijskega leta 2015 se lahko po zaključku študija včlanite v alumni klub članice in obenem tudi v Alumni UM.

Alumni klub vam omogoča, da z nadgradnjo socialnih mrež s kolegicami in kolegi iz stroke okrepite vezi v sociološki skupnosti. K temu bomo aktivno prispevali v okviru aktivnosti Alumni kluba Oddelka za sociologijo FF UM, saj vas bomo povabili na različna znanstvena, strokovna in družabna srečanja z namenom izmenjave znanj in dobrih praks.

Če se v Alumni klub niste včlanili po zaključku študija, vas vabimo, da to storite na povezavi https://aips.um.si/alumni/ ali izpolnite natisnjeno pristopno izjavo in nam jo pošljete na fakultetni naslov. Nato boste prejeli digitalno identiteto, s pomočjo katere boste prejemali tudi vse informacije o našem delovanju. Če ste že včlanjeni, vas vabimo, da še naprej uporabljate svoj obstoječi univerzitetni elektronski naslov (ime.priimek@student.um.si).

Članstvo v Alumni klubu je prostovoljno in brezplačno. Vljudno vabljeni!

Projekt, ki ga v okviru dneva duševnega zdravja (10. 10. 2016) organizirajo članice in člani Društva študentov psihologije Slovenije z namenom ozaveščanja javnosti o pomenu duševnega zdravja.

Na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru si že vse od ustanovitve našega oddelka prizadevamo za tesno povezanost študentk in študentov umetnostne zgodovine z najrazličnejšimi umetnostnozgodovinskimi ustanovami v regiji in državi. Zaradi tega želimo ohraniti stike z nekdanjimi študentkami in študenti, tako na neformalni kot tudi na formalni ravni. Zato se lahko po končanem študiju včlanite v Alumni klub FF in sočasno v Alumni UM. Gre za odlično priložnost za vzpostavitev poslovne in socialne mreže s kolegicami in kolegi, dejavnimi na različnih področjih in v različnih ustanovah, hkrati pa dogodki Alumni kluba Oddelka za umetnostno zgodovino FF UM ponujajo tudi odlično priložnost za druženje. V sklopu naših aktivnosti bomo organizirali strokovna in družabna srečanja in tako pripomogli k utrjevanju medsebojnih vezi, posledično pa tudi k večji prepoznavnosti umetnostne zgodovine v družbi.

Če se v Alumni klub niste včlanili takoj po zaključku študija, lahko to storite na povezavi https://aips.um.si/alumni/ oz. izpolnite natisnjeno prijavnico in nam jo pošljete. Prejeli boste digitalno identiteto, s pomočjo katere boste prejemali tudi vse informacije o našem delovanju.

Če ste že včlanjeni, lahko še naprej uporabljate svoj obstoječi elektronski naslov (ime.priimek@student.um.si).

Članstvo v Alumni klubu je prostovoljno in brezplačno. Veseli bomo, če se nam pridružite.

Članice in člani Kluba alumnov Oddelka za zgodovino avtomatsko postanejo vsi, ki na Oddelku zaključijo študij na prvi, drugi ali tretji stopnji. Trenutne dejavnosti zajemajo predvsem predavanja, debatne večere in družabna srečanja. V študijskem letu 2019/20 in 2020/21 je bilo delovanje kluba precej moteno zaradi pandemije koronavirusne bolezni. Načrtovana je bistvena razširitev aktivnosti v študijskem letu 2021/22. Poudarek bo predvsem na povečanju prireditev, na katerih bodo alumne in alumni izmenjevali izkušnje o poklicnem življenju ter možnostih zanj.

Povezave

Ureditev digitalne identitete ‒ Prijava v AIPS Potrditev članstva

Dokumenti

Skip to content