Podiplomski študij (2. stopnja)

Študijska področja Filozofske fakultete UM so slovenistika, anglistika, germanistika, hungaristika, zgodovina, geografija, filozofija, sociologija, psihologija, umetnostna zgodovina, prevodoslovje in pedagogika.

Predstavitev študija

Drugostopenjski študijski programi trajajo 2 leti (4 semestre) in skupno obsegajo 120 kreditnih točk (ECTS), in sicer:

  • enopredmetni programi: 120 ECTS,
  • dvopredmetni programi: 60 ECTS (nujna vezava z drugim dvopredmetnim programom).

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru ponuja 22 študijskih programov 2. stopnje, ki trajajo 2 študijski leti (4 semestre) in skupno obsegajo 120 kreditnih točk (ECTS), in sicer:

  • enopredmetni programi: 120 ECTS,
  • dvopredmetni programi: 60 ECTS (obvezna vezava z drugim dvopredmetnim programom).

Po zaključenem drugostopenjskem študiju lahko študentke in študenti v okviru Filozofske fakultete Univerze v Mariboru nadaljujejo izobraževanje tudi na študijskih programih 3. stopnje.

Pred uvedbo bolonjskega sistema so bili evropski študijski programi vsebinsko in strukturno različno oblikovani in s tem težko primerljivi. Z oblikovanjem enotne strukture visokega šolstva v Evropi se je preglednost in primerljivost bistveno povečala. To olajša tudi primerjanje in priznavanje kvalifikacij tako za nadaljnji študij v drugi evropski državi kot pri iskanju zaposlitve na evropskem trgu dela.

Raven izobrazbe po Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja:

Raven izobrazbe po Slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK):

Skip to content