Raziskovalni centri

Vsebina v pripravi.

V okviru Filozofske fakultete Univerze v Mariboru deluje sedem raziskovalnih centrov, ki z različnimi dejavnostmi s področja izobraževanja, svetovanja in promocije prispevajo k proučevanju in reševanju relevantnih in aktualnih družbenih vprašanj. Centri si s svojim delom prizadevajo za intenzivnejši prenos znanstvenoraziskovalnih spoznanj tako v lokalno in mednarodno okolje kot tudi v gospodarstvo, zato odpirajo in krepijo nove možnosti povezovanja in tesnejšega sodelovanja z različnimi ključnimi deležniki, organizacijami in institucijami. Raziskovalkam in raziskovalcem ter študentkam in študentom Filozofske fakultete je v okviru centrov omogočeno kakovostno znanstvenoraziskovalno delo, katerega rezultati pomembno prispevajo k izmenjavi in prenosu informacij ter dobrih praks in tudi k večji prepoznavnosti Filozofske fakultete.

Skip to content