Vpis in članstvo

Vpis in članstvo

Vpis poteka v časopisni čitalnici.

Članice in člani naše knjižnice lahko postanejo dijakinje in dijaki, študentke in študenti ter druge fizične in pravne osebe. Ob vpisu se zaračuna članarina po veljavnem ceniku storitev ter velja za redne, izredne in podiplomske študentke in študente za tekoče študijsko leto, za druge uporabnice in uporabnike pa za eno koledarsko leto.

Članarina velja za vse fakultetne knjižnice Univerze v Mariboru in za Univerzitetno knjižnico Maribor.

Študentke in študenti Univerze v Mariboru (tako redni in izredni kot podiplomski), ki imajo veljaven status, plačajo članarino ob vpisu v prvi oz. višji letnik, druge uporabnice in uporabniki pa ob vpisu v knjižnico.

Nezaposlene osebe, prijavljene na Zavodu za zaposlovanje, so plačila članarine oproščene, če predložijo potrdilo o nezaposlenosti.

Članstvo je treba enkrat letno obnoviti. Knjižnico je treba sproti obveščati o spremembi osebnih podatkov.

Za vpis potrebujete:

‒ študentke in študenti UM:

  • potrjen indeks oz. študentsko izkaznico za tekoče študijsko leto
  • osebni dokument

‒ druge uporabnice in uporabniki:

  • osebni dokument
  • plačano članarino po veljavnem ceniku

Gradivo

Skip to content