Obrazci in pravilniki

Obrazci za izdelavo zaključnih del, obrazci za Komisijo za študijske zadeve, obrazci za določitve študijskih obveznosti ...

Pravilniki in predpisi Univerze v Mariboru

Pravilniki in predpisi Univerze v Mariboru

Splošni obrazci

Študentka oz. študent, ki se želi izpisati iz študijskega programa, v Službi za študentske zadeve osebno odda pisno vlogo za izpis in predloži potrdilo fakultetne knjižnice o vseh vrnjenih enotah. Ob izpisu mora imeti poravnane tudi vse finančne obveznosti do fakultete.

Obrazci za komisijo za študijske zadeve (KŠZ)

Obrazec Soglasje za opravljanje obveznosti višjega letnika lahko študentka oz. študent osebno prevzame vsak dan v času uradnih ur v Službi za študentske zadeve.

Obrazci za določitev obveznosti v primeru spremembe študijskega programa

Obrazci za zaključek študija

Dodiplomski študij (1. stopnja)

Zaključek študija v primeru, ko zaključno delo s študijskim programom ni predvideno

Študentke in študenti študijskih programov 1. stopnje, ki nimajo zaključnega dela, morajo za zaključek študija oddati naslednjo dokumentacijo:

Zaključek študija s pripravo in zagovorom zaključnega dela

Podiplomski študij (2. stopnja)

Podiplomski študij (3. stopnja)

Skip to content