Obrazci in pravilniki

Obrazci za izdelavo zaključnih del, obrazci za Komisijo za študijske zadeve, obrazci za določitve študijskih obveznosti ...

Pravilniki in predpisi Univerze v Mariboru

Pravilniki in predpisi Univerze v Mariboru

Splošni obrazci

Obrazci za komisijo za študijske zadeve (KŠZ)

Obrazec Soglasje za opravljanje obveznosti višjega letnika lahko študentka oz. študent osebno prevzame vsak dan v času uradnih ur v Službi za študentske zadeve.

Obrazci za določitev obveznosti v primeru spremembe študijskega programa

Obrazci za zaključek študija

Dodiplomski študij (1. stopnja)

Zaključek študija v primeru, ko zaključno delo s študijskim programom ni predvideno

Študentke in študenti študijskih programov 1. stopnje, ki nimajo zaključnega dela, morajo za zaključek študija oddati naslednjo dokumentacijo:

Zaključek študija s pripravo in zagovorom zaključnega dela

Podiplomski študij (2. stopnja)

Podiplomski študij (3. stopnja)

Skip to content