Vpis v višji letnik

Kakšni so pogoji za napredovanje v višji letnik?
Kdaj uredim vpis v višji letnik?
Kako in kdaj lahko uveljavljam možnost izjemnega napredovanja ali ponavljanja letnika?

Za napredovanje v višji letnik morajo študentke in študenti opraviti študijske obveznosti predhodnih letnikov, opredeljenih v pogojih za napredovanje v okviru akreditacije študijskega programa.

Komisija za študijske zadeve Filozofske fakultete UM lahko študentki oz. študentu, ki obveznosti ni mogel opraviti iz upravičenih razlogov, na podlagi podane prošnje izjemoma odobri vpis v višji letnik.

Študentka oz. študent, ki ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik in še ni ponavljal letnika ali menjal študijskega programa, se lahko ponovno vpiše v isti letnik, če je redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in opravil obveznosti vpisanega letnika v obsegu vsaj 30 ECTS. Ponavljanje letnika lahko Komisija za študijske zadeve FF na prošnjo študentke oz. študenta izjemoma odobri v primeru upravičenih razlogov pod pogojem, da je ta redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in opravil obveznosti v obsegu manj kot 30 ECTS in ne manj kot 15 ECTS vpisanega letnika.

Pogoji za napredovanje v višji letnik se avtomatsko preverijo ob ureditvi e-vpisa preko računa AIPS.

Postopek vpisa v višji letnik je mogoč praviloma od avgusta tekočega študijskega leta. Obvestila o vpisu v višji letnik so objavljena med gradivi, predvidoma v juliju tekočega študijskega leta.

Gradiva

Pogoji za napredovanje v višji letnik

Skip to content