Kakovost

Komisija za ocenjevanje kakovosti

Članice in člani Komisije za ocenjevanje kakovosti

Terminski plan sej Komisije v študijskem letu 2023/2024:

  • Sreda, 4. 10. 2023
  • Sreda, 6. 12. 2023
  • Sreda, 10. 1. 2024
  • Sreda, 7. 2. 2024
  • Sreda, 13. 3. 2024
  • Sreda, 3. 4. 2024
  • Sreda, 29. 5. 2024
  • Sreda, 4. 9. 2024

Vse seje so načrtovane ob 13. uri.

Samoevalvacijska poročila KOK FF UM

Akcijski načrti FF UM

Evalvacije študijskih programov FF UM

Gradiva

Povezave

Gradivo Komisije za ocenjevanje kakovosti Spletna stran KOKU Spletna stran NAKVIS-a
Skip to content