BRIGITA KACJAN

doc. dr. BRIGITA KACJAN

Službeni telefon +386 (2) 22 93 623
Prostor

K 2.23

Habilitacijski naziv

Docent

Predmetno področje

didaktika nemščine

Govorilne ure SICRIS COBISS

Znanstveni in akademski naziv

 • doktorica znanosti
 • docentka

Življenjepis

 • 1986–1992: dvopredmetni študij na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru – smer Nemški jezik s književnostjo in angleški jezik s književnostjo
 • 1992–1998: zaposlena kot učiteljica nemškega in angleškega jezika na OŠ Rudolfa Maistra Šentilj v Slovenskih goricah
 • 1998: zagovor diplomskega dela: Spiele als Übungs- und Lernform im Spiegel der Psycholinguistik
 • 1998–2006: zaposlena na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru
 • 2003: zagovor magistrskega dela Spiele im frühen DaF-Unterricht. FF, Ljubljana
 • od 2006: zaposlena na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru
 • 2007: zagovor doktorskega dela Jezikovne igre kot motivacijski dejavniki pri učenju nemškega jezika kot tujega jezika v mladostni in zgodnji odrasli dobi, možnosti uporabe igre z jezikovnimi elementi pri pridobivanju besedišča, FF UM
 • od 2007: glavna urednica strokovne revije SDUNJa Schaurein
 • od 2008: predsednica Slovenskega društva učiteljev nemškega jezika
 • številna strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja
 • izvajanje seminarjev v okviru stalnega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev nemščine CVI FF
 • razna gostovanja, predavanja in delavnice na znanstvenih in strokovnih konferencah
 • 2014–2018 in sept. do dec. 2019: članica Senata FF za strokovno področje nemški jezik in književnost
 • od leta 2014: članica in namestnica predsednika Komisije za ocenjevanje kakovosti FF
 • od leta 2014: namestnica člana FF v Komisiji za ocenjevanje kakovosti UM
 • od leta 2014: ena izmed treh koordinatorjev za PDP modul – zadolžena za pedagoške izbirne predmete
 • od leta 2014: članica Predmetno razvojne skupine za nemščino pri Zavodu za šolstvu
 • 2020: članica Evalvacijske komisije pri izvedbi notranje programske evalvacije študijskih programov Fakultete za turizem Univerze v Mariboru
 • od oktobra 2020: Predsednica Državne predmetne komisije za nemščino za poklicno maturo (mandat 4 leta)
 • 2019: članica Ekspertne skupine za nemščino na ZRSŠ za presojo učnih načrtov za predmet nemščina (dec. 2019)
 • članica Razvojne predmetne skupine za nemščino na ZRSŠ (3. mandat)
 • 2019: dobitnica priznanja »Prometej znanosti za komunikacijo znanosti za leto 2019«
 • od 1. oktobra 2020: predsednica Državne predmetne komisije za nemščino za poklicno maturo
 • od februarja 2021: vodja enopredmetnega študijskega programa Medkulturna germanistika

Raziskovalna področja

 • didaktika nemškega jezika in književnosti
 • poučevanje in učenje mladostnikov in mladih odraslih
 • zgodnje učenje tujega jezika nemščine
 • didaktika terciarnega jezika
 • usvajanje jezika
 • CLIL
 • kompetence
 • didaktične igre
 • idiomatika v poučevanju
 • v kompetence usmerjeno učenje in poučevanje
 • učenje in poučevanje tujih jezikov s podporo IKT
 • tuji jezik stroke
 • poklicna matura iz nemščine

Članstvo v pomembnih institucijah

 • IDV – Mednarodno združenje učiteljev nemškega jezika
 • SDUNJ – predsednica društva (Slovensko društvo učiteljev nemškega jezika)
 • EEB – Europäischer Erzieherbund
 • Europhras
 • SOEGV
 • ZDPDS

Članstvo v projektih

 • SprichWort(mednarodni projekt LLP, Languages, 2008–2010, vodja red. prof. dr. Vida Jesenšek, članica, 143376-LLP-1-2008-1-SI-KA2-KA2MP)
 • Možnosti uvajanja poučevanja nejezikovnih predmetov v tujem jeziku (CLIL) v slovenske šole (CRP-projekt)
 • Frazeologija nemškega jezika. Nemškoslovenski medkulturni in kontrastivni vidiki (nacionalni projekt ARRS, vodja prof. dr. Vida Jesenšek, članica, J6-3601)
 • ImTeaM4EU (mednarodni projekt, 1. 9. 2014–31. 8. 2017, vodja Joachim Keferstein (Nemčija), vodja za Slovenijo in članica, NW-2014-1-DE03-KA200-001581)
 • Traveler between wor(l)ds: Interactive app for fostering reading competence of multilingual pupils (projekt Erasmus+, 1. 9. 2016–31. 8. 2019, koordinatorica v okviru FF in članica, VG-IN-BE-16-36-02306)
 • Dyslexia – Tuji jezik nemščina – gradiva za učenje in poučevanje otrok in mladostnikov z disleksijo (TJN – GUPOMDIS) (ŠIPK, 2017, strokovna vodja)
 • Slovenska identiteta in kulturna zavest v jezikovno in etnično stičnih prostorih v preteklosti in sedanjosti (raziskovalni program), članica, vodja raziskovalnega programa: izr. prof. dr. Gorazd Bajc

Monografije

Brücken überbrücken in der Literatur- und Sprachwissenschaft
Saša Jazbec (ur.), Brigita Kacjan (ur.), Anna Leskovich (ur.), Vlasta Kučiš (ur.)
Izdano: 2020
Založba: Verlag Dr. Kovač, Hamburg (Nemčija)

Več o monografiji

Brücken überbrücken in der Fremdsprachendidaktik und TranslationswissenschaftSaša Jazbec (ur.), Brigita Kacjan (ur.), Anna Leskovich (ur.), Vlasta Kučiš (ur.)
Brigita Kacjan (ur.), Saša Jazbec (ur.), Anna Leskovich (ur.), Vlasta Kučiš (ur.)
Izdano: 2020
Založba: Verlag Dr. Kovač, Hamburg (Nemčija)

Več o monografiji

Phraseologie im Sprachunterricht und in der Sprachendidaktik = Phraseology in language teaching and in language didactics
Christine Konecny (ur.), Erla Hallsteinsdóttir (ur.), Brigita Kacjan (ur.)
Izdano: 2013
Založba: Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko, Maribor (Slovenija)

Sprachelementspiele und Wortschatzerwerb im fremdsprachlichen Deutschunterricht mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen
Brigita Kacjan
Izdano: 2008
Založba: Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko, Maribor (Slovenija)

Skip to content