Komisija za študijske zadeve

Članice in člani Komisije za študijske zadeve

Terminski plan sej Komisije v študijskem letu 2021/2022

Sreda, 13. 10. 2021ob 10.00
Sreda, 10. 11. 2021ob 10.00
Sreda, 8. 12. 2021ob 10.00
Sreda, 12. 1. 2022ob 10.00
Sreda, 9. 2. 2022ob 10.00
Sreda, 16. 3. 2022ob 10.00
Sreda, 6. 4. 2022ob 10.00
Sreda, 11. 5. 2022ob 10.00
Sreda, 8. 6. 2022ob 10.00
Sreda, 24. 8. 2022ob 10.00
Sreda, 7. 9. 2022ob 10.00

Povezave

Gradivo Komisije za študijske zadeve