Služba za študijske zadeve

Najava študijskih programov, izvedba študijskih programov, izpiti iz tujega jezika za namen habilitacije.

Spremembe študijskih programov, akreditacije in evalvacije študijskih programov, izpiti iz slovenskega jezika za tuje študente.

Skip to content