Služba za študijske zadeve

Najava študijskih programov, izvedba študijskih programov, študijska praksa, izpiti iz tujega jezika za namen habilitacije.

Spremembe študijskih programov, akreditacije in evalvacije študijskih programov, študijska praksa, izpiti iz slovenskega jezika za tuje študente.