Komisija za založniško dejavnost

Senat FF UM je 38. redni seji (12. 4. 2018) določil Komisijo za založniško dejavnost Filozofske fakultete UM, ki koordinira izvajanje dejavnosti na Filozofski fakulteti UM v skladu s Pravilnikom o založniški dejavnosti na Univerzi v Mariboru.

Članice in člani Komisije za založniško dejavnost

Avtor/-ica monografije, pri kateri je FF UM (so)izdajateljica publikacije, mora komisiji predložiti:

  1. rokopis: po možnosti zadnjo različico, ki vsebuje vse elemente predlagane izdaje (kolofon, kazalo),
  2. dve strokovni recenziji monografije,
  3. izjavo o lektoriranju.

Če gre za zbornik prispevkov, je potrebna recenzija zbornika kot celote. Pri zborniku povzetkov za strokovno ustreznost odgovarja urednik/-ica oziroma uredniški odbor. Povzetki morajo biti ustrezno oblikovani (ključne besede, naslov, povzetek, podatki o avtorju/-ici), urejeni, razvrščeni po kazalu in lektorirani.

Za izdaje Univerzitetne založbe Univerze v Mariboru so vsi obrazci, vloge in navodila dostopni na spletni strani založbe: https://press.um.si/index.php/ump/information/authors

Komisija po obravnavi in glasovanju izda sklep o predlogu izida publikacije, ki je pogoj za končno izdajo, objavo in tisk.

Skip to content