DEJAN KOS

izr. prof. dr. DEJAN KOS

Službeni telefon +386 (2) 22 93 614
Prostor

K 2.32

Habilitacijski naziv

Izredni profesor

Predmetno področje

nemška književnost

Govorilne ure SICRIS COBISS

Znanstveni in akademski naziv

 • doktor znanosti
 • izredni profesor za nemško književnost

Življenjepis

 • 1985–1992: študij na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani – smer nemški jezik in književnost, primerjalna književnost in literarna teorija
 • 1991–1992: zagovor diplomskih del: Logično-poetološki traktat in Prvi odmevi in vplivi Friedricha Hölderlina na Slovenskem (Prešernova nagrada), Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • 1992–1995: magistrski študij nemške književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani
 • od leta 1993 redno zaposlen kot asistent za nemško književnost na Oddelku za germanistiko na Pedagoški fakulteti UM
 • 1995: magistrsko delo: Literarnost in duhovnozgodovinska podlaga srednjevisokonemških mističnih besedil, FF UL
 • 1995–1998: doktorski študij nemške književnosti na FF UL
 • 1996: trimesečno raziskovalno delo na Inštitutu za empirično raziskovanje medijev in literature (LUMIS/MEFO), Univerza v Siegnu
 • 1998: doktorsko delo: Zasnova empirične literarne znanosti z vidika radikalnega konstruktivizma, FF UL
 • od leta 2000 redno zaposlen kot docent za nemško književnost na Oddelku za germanistiko na Pedagoški fakulteti UM
 • od leta 2005 redno zaposlen kot izredni profesor za nemško književnost na Oddelku za germanistiko na Pedagoški fakulteti (od leta 2007 na Filozofski fakulteti) UM

Raziskovalna področja

 • literarna zgodovina
 • sistemska in medijska teorija književnosti
 • empirična literarna znanost
 • medkulturna komunikacija

Članstvo v pomembnih institucijah

 • Slovensko društvo za primerjalno književnost
 • Mednarodno društvo za empirično literarno znanost (IGEL)
 • Mednarodno združenje germanistov (IVG)
 • Slavistično društvo Slovenije

Theoretische Grundlage der empirischen Literaturwissenschaft
Dejan Kos
Izdano: 2003
Založba: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (Slovenija)

Več o monografiji
Skip to content