Disciplinsko sodišče I. stopnje

Disciplinska sodišča ugotavljajo odgovornost za kršitve dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti študentk in študentov ter izrekajo ukrepe. Na Filozofski fakulteti UM deluje Disciplinsko sodišče I. stopnje, na Univerzi v Mariboru pa Disciplinsko sodišče II. stopnje.

Članici in član Disciplinskega sodišča I. stopnje

Nadomestni članici in član Disciplinskega sodišča I. stopnje

Mandatna doba članic in članov ter nadomestnih članic in članov Disciplinskega sodišča I. stopnje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru je dve leti, to je od 3. 11. 2020 do 2. 11. 2022.

Skip to content