Služba za promocijo

Predstavitev

Služba za promocijo je pristojna za strateško načrtovanje ter izvajanje komunikacijskih in promocijskih dejavnosti fakultete. Skrbi za pripravo in izvedbo promocijskih dogodkov, grafično in vsebinsko zasnovo promocijskega gradiva, odnose z mediji ter urejanje vsebin na digitalnih kanalih fakultete.

Obrazec službe za promocijo

Obrazec Protokol za promocijo dogodkov FF UM
Skip to content