TEODOR PETRIČ

doc. dr. TEODOR PETRIČ

Službeni telefon +386 (2) 22 93 613
Prostor

K 2.33

Habilitacijski naziv

Docent

Predmetno področje

nemški jezik

Govorilne ure SICRIS COBISS

Znanstveni in akademski naziv

 • doktor jezikoslovnih znanosti
 • docent za nemški jezik

Življenjepis

 • 1978–1984: študij Nemškega jezika s književnostjo (pod A) in Geografije (pod B) na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani ter študij Angleškega jezika s književnostjo (dodaten A predmet) na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 1984: podelitev visokošolske diplome na Univerzi v Ljubljani; pridobljen naziv: profesor nemščine in geografije
 • 1986–1990: podiplomski (magistrski) študij nemškega jezika na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 1988–1997: redno zaposlen kot asistent za moderni nemški jezik na Oddelku za germanistiko na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru
 • 1990: zagovor magistrske naloge Posamostaljenja v knjižni nemščini na Oddelku za germanske jezike in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (19. 7. 1990); pridobljeni naziv: magister nemškega jezikoslovja
 • 1992–1995: doktorski študij nemškega jezika na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 1995: zagovor doktorske disertacije z naslovom Naklonski členki v nemščini; pridobljeni naziv: doktor jezikoslovnih znanosti (20. 10. 1995)
 • 1997–2002: redno zaposlen kot docent za moderni nemški jezik na Pedagoški (od leta 2007 Filozofski) fakulteti Univerze v Mariboru
 • 2002–2013: redno zaposlen kot izredni profesor za moderni nemški jezik na Pedagoški (od leta 2007 Filozofski) fakulteti Univerze v Mariboru
 • od 2013 redno zaposlen kot docent za moderni nemški jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru

Raziskovalna področja

 • Moderni nemški jezik/germanistično jezikoslovje in prevodoslovje
  • naravno jezikoslovje (glasoslovje, skladnja, besediloslovje)
  • usvajanje jezika (glasoslovje, oblikoslovje, skladnja, frazeologija)
  • protistavno jezikoslovje (glasoslovje, skladnja, pomenoslovje)
  • podnaslavljanje in izobraževalni informacijski sistemi

Članstvo v pomembnih institucijah

 • Societas Linguistica Europaea (SLE)
 • International Association for the Study of Child Language (IASCL)
 • Društvo prevajalcev Maribor (DPM)

Članstvo v projektih

 • Posebnosti zgodnjega učenja tujih jezikov – jezikoslovni pristop (1. 1. 1999–30. 6. 2001, vodja red. prof. dr. Karmen Teržan Kopecky, član, J6-1260)
 • Thematic Networks Project in the Area of Languages 2 (evropski znanstveni projekt, TNP2, 2000–2003, vodja Wolfgang Mackiewicz; znanstvena komisija o Novih učnih okoljih (New Learning environments), vodja komisije Valère Meus, član)
 • Slovenski prevodi nemških besedil v obdobju 1848–1918: jezikovni in kulturni vplivi (1. 7. 2004–30. 6. 2007; vodja red. prof. dr. Karmen Teržan Kopecky, član, J6-6078)
 • Probabilistic Constraints in Language Production (NSERC, the Natural Science and Engineering Research Council, Kanada, 2005–2008, vodja red. prof. dr. Joseph P. Stemberger, University of British Columbia, Vancouver, Kanada, član)
 • First Language Acquisition in Zapotec and Slovene (financer: SSHRC, the Social Science and Humanities Research Council, Kanada; 2005–2008, vodja red. prof. dr. Joseph P. Stemberger, University of British Columbia, Vancouver, Kanada, član)
 • Frazeologija nemškega jezika. Nemškoslovenski medkulturni in kontrastivni vidiki (nacionalni projekt ARRS, vodja prof. dr. Vida Jesenšek, član, J6-3601)
Skip to content