MARJAN KRAŠNA

red. prof. dr. MARJAN KRAŠNA

Službeni telefon +38622293645
Prostor

K 0.17.1

Habilitacijski naziv

Redni profesor

Predmetno področje

didaktika informacijsko komunikacijske tehnologije

Govorilne ure SICRIS COBISS

Predmeti ali e-gradiva

  • Multimedija Gradiva
  • Informacijska podpora didaktičnim strategijam Gradiva
  • Digitalna varnost Gradiva
  • Uporabno računalništvo za pedagoge Gradiva
  • Računalništvo za psihologe Gradiva

Monografija

Ob koncu prejšnjega tisočletja smo predmet Multimedija začeli uvajati v vse pedagoške programe na nekdanji Pedagoški fakulteti v Mariboru. Predmet se je izvajal več kot desetletje in postal nepotreben šele ob spremembi oz. bolonjski prenovi študijskih programov. Knjiga je nastala ob koncu obdobja uvajanja Multimedije v izobraževanje. Predstavlja projektno dokumentacijo, prikazuje opravljeno delo in raziskave, ki smo jih izvajali v tem času, ter podaja predloge za prihodnje raziskave.

Knjiga prinaša na področje izobraževanja v današnjem digitalnem svetu nova spoznanja, ki so nastala v letih raziskovanja, ustvarjanja in razvoja sodobnih e-učnih gradiv. Po njej bodo z zanimanjem posegli kreativni učitelji na vseh stopnjah izobraževanja in tudi študenti – prihodnji učitelji. Hkrati bo knjiga koristno vodilo vsem avtorjem in razvijalcem e-učnih gradiv.

Skip to content