Center za filozofijo za otroke in kritično mišljenje

Center for Philosophy for/with Children, Critical Thinking, and Applied Philosophy

Veliko družbenih, političnih in čisto osebnih dilem in kontroverz temelji na trditvah in stališčih, ki so po svoji naravi filozofska. Veščine in orodja filozofskega razmišljanja so zato pomemben intelektualni vir, ki služi razvoju posameznika in družbe ter prispeva k reševanju praktičnih problemov.

Filozofija za otroke s spodbujanjem sodelovalnega, skrbnostnega, kreativnega, predvsem pa kritičnega mišljenja lahko pomembno prispeva k oblikovanju razmišljujočega, komunikativnega, samozavestnega in sočutnega ter družbeno odgovornega posameznika.

Filozofija tako s spodbujanjem zanimanja za družbena vprašanja, raziskovanja vsakdanjih prepričanj, kritičnega mišljenja, refleksije lastnih vrednot in razvijanjem civilizirane izmenjave mnenj tudi znatno izboljšuje rezultate na testih inteligentnosti, bralnih in učnih sposobnosti ter napredovanju na delovnem mestu.

 Člani in ključni deležniki

Pri dejavnostih Centra sodelujejo redno zaposleni člani oddelka za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, člani oddelka za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, člani Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem ter zunanji strokovni sodelavci oddelkov, ki sodelujejo pri raziskovalno-pedagoškem delu. V dejavnosti centra se poleg rednih članov vključujejo domači in tuji strokovnjaki in študenti.

Spletna stran centra
Skip to content