VESNA KONDRIČ HORVAT

red. prof. dr. VESNA KONDRIČ HORVAT

Službeni telefon +386 (2) 22 93 614
Prostor

K 2.32

Habilitacijski naziv

Redni profesor

Predmetno področje

nemška književnost

Govorilne ure SICRIS COBISS

Znanstveni in akademski naziv

 • doktorica znanosti
 • redna profesorica za nemško književnost

Življenjepis

 • 1985: na Filozofski fakulteti v Ljubljani zaključila študij nemškega jezika in književnosti in angleškega jezika in književnosti
 • 1993: na Filozofski fakulteti v Ljubljani zaključila magistrski študij nemške književnosti z magistrskim delom Iskanje možnih zatočišč pred lastnim jazom  v romanih ’Stiller’, ’Homo faber’ in ’Naj mi bo ime Gantenbein’ Maxa Frischa
 • 1997: na FF v Ljubljani zaključila doktorski študij z disertacijo Proza nemško pišočih pisateljic v Švici po letu 1945 (s posebnim poudarkom na 70-ih in 80-ih letih)
 • 1985–1988: poučevanje nemščine in angleščine (Gimnazija Bežigrad Ljubljana)
 • od leta 1988 zaposlena na Oddelku za germanistiko Univerze v Mariboru
 • 1988: izvolitev v naziv asistentke za novejšo nemško književnost
 • 1998: izvolitev v naziv docentke za novejšo nemško književnost
 • 2003: izvolitev v naziv izredne profesorice za novejšo nemško književnost
 • 2008: izvolitev v naziv redne profesorice za nemško književnost na UM
 • 2009: izvolitev v naziv redne profesorice za nemško književnost na UL
 • Gostujoča profesorica na univerzah v Gradcu, v Leipzigu ter na univerzi EMU v Ypsilantiju v zvezni državi Michigan (ZDA)
 • gostujoča predavanja na univerzah v Marburgu ob Lani, v Ljubljani, v Jeni, v Leipzigu, v Augsburgu, v Wrocławu, v Gradcu, v Ustiju nad Labem in v Bergnu
 • udeležba na številnih znanstvenih srečanjih doma in v tujini (Irska, Madžarska, Avstrija, Španija, ZDA, Nemčija, Francija, Poljska, Hrvaška, Norveška in Švica)
 • na oddelku za germanistiko leta 1992 soorganizirala simpozij o Stefanu Zweigu, leta 1994 simpozij o Franzu Kafki, leta 2008 organizacija simpozija o Franzu Kafki in Robertu Walserju, leta 2016 pa simpozija Transkulturalität der Deutschschweizer Literatur
 • od leta 2005 sodeluje v programski skupini Medkulturne literarnovedne študije
 • 1996–2000: predsednica kurikularne komisije za pripravo učnih načrtov za nemščino
 • 1996–2008: članica maturitetne komisije za nemščino
 • od leta 2001: predsednica predmetne komisije za nemščino za pripravo nacionalnih preizkusov znanja v OŠ, novembra 2021 bo nastopila 7. mandat
 • 2016–2019: članica Državne komisije za splošno maturo
 • 2010–2014 in od 2018: članica Senata FF UM
 • 2018–2019: članica senata UM
 • od leta 2014: članica Habilitacijske komisije FF UM
 • od leta 2020: članica komisije za mednarodno sodelovanje
 • 2009–2011: članica področne strokovne skupine za jezike v izobraževanju pri Nacionalni strokovni skupini za pripravo Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v RS, 2011
 • 1996–2000: konzulentka in od 2001–2019 članica žirije za podelitev mednarodne literarne nagrade Vilenica
 • od leta 2018: znanstvena svetovalka Avstrijske čitalnice Maribor
 • članica uredniškega odbora revije ANALI PAZU HD
 • celotna bibliografija na: www.cobiss.si

Raziskovalna področja

 • književnost nemškega govornega področja v 20. stoletju s poudarkom na književnosti Švice
 • literarno ustvarjanje žensk
 • literarna didaktika
 • otroška in mladinska književnost
 • germanistika kot kulturologija
 • medkulturna germanistika
 • transkulturnost in transnacionalnost v književnosti

Članstvo v pomembnih institucijah

 • German Studies Association (GSA)
 • Internationale Vereinigung für Germanistik (IVG)
 • Österreichische Gesellschaft für Germanistik (ÖGG)
 • Südosteuropäischer Germanistenverband  (SOEGV)
 • Gesellschaft für die Erforschung Deutschschweizer Literatur (GEDL)
 • JAK – članica komisije za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in humanistike v tujini

Članstvo v projektih

 • 1999–2001: Posebnosti zgodnjega učenja tujih jezikov,
 • 2004–2007: Slovenski prevodi nemških besedil v letih 1848-1918,
 • 2009: Inovativni in ustvarjalni pristopi k poučevanju in učenju
 • 2009: Sodelovanje pri novi izdaji renomiranega leksikona Kindlers Literatur Lexikon
 • 2012–2013: ZDA v nemški književnosti – hibridne identitete in njihovi transnacionalni in transkulturni konteksti (nosilka bilateralnega projekta z ZDA) RRS-BI-US-JR-Prijava/2011/45
 • 2013–2017: Umestitev izpitov iz tujih jezikov v “Skupni evropski jezikovni okvir”
 • 2018–2019: Migracije kot katalizatorji transkulturnosti (nosilka bilateralnega projekta z ZDA)
 • Medkulturne literarnovedne študije (programska skupina ARRS, 2004–, član, P6-0265)

Monografije

Nur das Unausgesprochene bleibt genau das, was es mir bedeutet. Studien zu Erica Pedrettis Prosa
Vesna Kondrič Horvat
Izdano: 2020
Založba: Weidler Buchverlag, Berlin (Nemčija)

Več o monografiji

Hedi Wyss Berührungen. Kleine Prosa
Hedi Wyss
Vesna Kondrič Horvat (ur.)
Izdano: 2020
Založba: Münsterverlag, Basel (Švica)

Več o monografiji

Engendering Difference: Sexism, Power and Politics
Vesna Kondrič Horvat (ur.), Michelle Gadpaille (ur.), Victor Kennedy (ur.)
Izdano: 2018
Založba: Cambridge Scholars Publishing, Newcastle (Anglija)

Več o monografiji

Transkulturalität der Deutschschweizer Literatur Entgrenzung durch Kulturtransfer und Migration
Vesna Kondrič Horvat (ur.)
Izdano: 2017
Založba: J. B. Metzler Verlag, Berlin (Nemčija)

Več o monografiji

Hedi Wyss: Süden ist unten und hell, Norden ist oben und dunkel Reportagen
Vesna Kondrič Horvat (ur.)
Izdano: 2016
Založba: Münsterverlag, Basel (Švica)

Več o monografiji

Wörter sind verräterisch. Die Schriftstellerin Hedi Wyss als Journalistin
Vesna Kondrič Horvat (ur.)
Izdano: 2016
Založba: Weidler Buchverlag, Berlin (Nemčija)

Več o monografiji

„Ich mag Wörter, schöne Wörter“. Zu den Romanen von Hedi Wyss
Vesna Kondrič Horvat (ur.)
Izdano: 2015
Založba: Weidler Buchverlag, Berlin (Nemčija)

Več o monografiji

Hedi Wyss: Redefreiheit
Kolumnen
Vesna Kondrič Horvat (ur.)
Izdano: 2015
Založba: eFeF (Švica)

Hällewull
Antologija sodobne luksemburške književnosti
Guy Helminger (ur.), Vesna Kondrič Horvat (ur.)
Izdano: 2014
Založba: Društvo slovenskih pisateljev Ljubljana (Slovenija)

Gluscht
Antologija sodobne švicarske književnosti
Vesna Kondrič Horvat (ur.)
Izdano: 2013
Založba: Društvo slovenskih pisateljev Ljubljana (Slovenija)

Franz Kafka und Robert Walser im Dialog
Vesna Kondrič Horvat (ur.)
Izdano: 2008
Založba: Weidler Buchverlag, Berlin (Nemčija)

Več o monografiji

Nekoč se bodo vendarle morale sesuti okostenele pregrade med ljudstvi. Spominski zbornik ob sedemdesetletnici rojstva Draga Graha: Die starren Schranken zwischen den Völkern werden in Zukunft sicherlich fallen. Gedenkschrift zum 70. Geburtstag von Drago Grah
Vesna Kondrič Horvat (ur.)
Izdano: 2007
Založba: Knjigarna Filozofske fakultete, Ljubljana (Slovenija)

Več o monografiji

Der eigenen Utopie nachspüren. Zur Prosa der deutschsprachigen Autorinnen in der Schweiz zwischen 1970 und 1990, dargestellt am Werk Gertrud Leuteneggers und Hanna Johansens
Vesna Kondrič Horvat
Izdano: 2002
Založba: Peter Lang, Berlin (Nemčija)

Več o monografiji

Slowenisch-österreichische Kafka-Studien
Vesna Kondrič Horvat (ur.)
Izdano: 1998
Založba: Pedagoška fakulteta, Maribor (Slovenija)

Skip to content