NEJC PLOHL

asist. dr. NEJC PLOHL

Službeni telefon +386 (2) 22 93 855
Prostor

K2.38.1

Habilitacijski naziv

Asistent

Predmetno področje

psihologija

Govorilne ure SICRIS COBISS

Poučevanje

 • Zgodovina in metode psihologije
 • Socialna psihologija 1
 • Socialna psihologija 2
 • Diplomska seminarska naloga
 • Aplikativna socialna psihologija

Raziskovalni interesi

 • odnos splošne javnosti do znanosti
 • sprejemanje nove tehnologije
 • komunikacija znanosti in z znanostjo podprtih politik
 • spletna socialna omrežja
 • aplikativna psihologija

Aktualni projekti

 • Upravljanje z mejami med delom in zasebnim življenjem in izgorelost: Preučevanje povezovalnih mehanizmov in robnih pogojev
 • Tržni projekt v okviru CePSI: merjenje delovnih pogojev v enem od slovenskih podjetij

Publikacije

PLOHL, Nejc, MUSIL, Bojan. Modeling compliance with COVID-19 prevention guidelines: the critical role of trust in science. Psychology, health & medicine, 2020, str. 1–12.

PLOHL, Nejc, RUGGERI, Kai, STUHLREYER, Julia, MATZ, Sandra. Communication and public engagement. V: RUGGERI, Kai. (ur.). Behavioral insights for public policy: Concepts and cases. London: Routledge, 2018, str. 174–199.

PLOHL, Nejc, MUSIL, Bojan. Do I know as much as I think I do?: the Dunning-Kruger effect, overclaiming, and the illusion of knowledge = Ali znam toliko, kot mislim, da znam?: Dunning-Krugerjev učinek, poznavanje neobstoječih konceptov in iluzija znanja. Psihološka obzorja: slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija.

Skip to content