red. prof. ddr. ANA VOVK

Službeni telefon +386 (2) 22 93 836
Prostor

K 0.12

Habilitacijski naziv

Redni profesor

Predmetno področje

fizična in regionalna geografija

Sicris Cobiss