GAEA – Granting Access to Employment and Entrepreneurship in Agriculture for women

Center za ekoremediacije (ERM) Erasmus+
Šifra projekta
101056279 – GAEA
Začetek projekta
29. 6. 2022
Konec projekta
28. 6. 2025
Financer
Evropska Unija (European Education and Culture Executive Agency)
Program
EACEA.A-Erasmus+, EU Solidarity Corps A.2-Skills and Innovation Partnerships for Innovation: Alliances
Vrednost
1.492.747,00 eur (sofinancirano); 1.865.940,00 eur (celotna vrednost proejkta)
Sredstva UM
92.567,00 eur (sofinancirano); 115.709,00 eur (celotna vrednost projekta)
Koordinator
IMH C.S.C. LIMITED (Ciper)
Partnerji

1 IMH C.S.C. LIMITED (Ciper-koordinator); 2 GRANTXPERT CONSULTING LIMITED (Ciper); 3 INTERNATIONAL CONSULTING AND MOBILITY AGENCY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Španija); 4 Verein für sozialwissenschaftliche Beratung und Forschung e.V. (Nemčija); 5 CESKA ZEMEDELSKA UNIVERZITA V PRAZE (Češka); 6 PRIOS KOMPETANSE AS (Norveška); 7 Union of Hungarian Women (Madžarska); 8 Skilllab B.V. (Nizozemska); 9 COMITE DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLE DE L UNION EUROPEENNE COPA ASSOCIATION DE FAIT (Belgia); 10 EMPORIKO KAI VIOMICHANIKO EPIMELITIRIO HERAKLIOU (Grčija); 11 STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI (Poljska); 12 PANEPISTIMIO PATRON (Grčija); 13 UNIVERZA V MARIBORU, Filozofska fakulteta, ERM center (Slovenija)

Vodja na FF
red. prof. ddr. Ana Vovk
Člani na FF
asist. Danijel Davidović, asist. Tadej Todorović, Janja Lužnik

GAEA je v prihodnost usmerjen projekt, ki želi izboljšati kvaliteto podjetniškega izobraževanja v kmetijskem sektorju za mlade ženske s podeželja, ki niso zaposlene, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET).

Projekt je usklajen z najnovejšimi prednostnimi nalogami EU, GAEA namreč vključuje prednostne naloge trajnostnega razvoja in zelenega prehoda. Projekt je prav tako usklajen z skupno kmetijsko politiko EU.

Glavni cilj projekta je priskrbeti tesno povezano bazo med ključnimi deležniki sektorja z uvedbo digitalne platforme po načelu »vse na enem mestu«. Platforma bo vključevala ključno gradivo za usposabljanje, povezave z industrijo, mentorstva in priložnosti za inštruiranje ter visoko inovativno aplikacijo osnovano na UI, ki bo omogočila mladim ženskam, da ocenijo svoje veščine na podlagi klasifikacije ESCO. Multidisciplinarno partnerstvo, ki je sestavljeno iz 13 partnerjev iz 10 držav EU, bo razvilo vseevropski digitalni ekosistem za mlade ženske podjetnice v kmetijstvu, ki bo razvit tako, da ga bo možno vzdrževati in nadaljnjo razvijati tudi po koncu tri-letnega projekta.

Platforma bo opremljena z visoko inovativno mobilno aplikacijo, ki uporablja UI in bo uporabnicam omogočala ocenjevanje veščin in dostop do natančnega profiliranja veščin, ki bo uporabljeno kot osnova za izbiro njim najustreznejših karier. Projekt bo prav tako vključeval zelo interaktiven izobraževalni program, katerega glavni cilj bo prenos znanja in veščin na področju kmetijstva in podjetništva s pomočjo inovativnih pristopov.

Projekt je financiran s strani Evropske unije.

Skip to content