NATALIA KALOH VID

izr. prof. dr. NATALIA KALOH VID

Službeni telefon + 386 (2) 22 93 744
Prostor

K-0.16

Habilitacijski naziv

Izredni profesor

Predmetno področje

prevajalstvo in tolmačenje

Govorilne ure SICRIS COBISS

Znanstveni in akademski naziv

 • doktorica angleške književnosti
 • doktorica ruske književnosti
 • docentka za prevajanje in tolmačenje
 • docentka za angleško in ameriško književnost
 • lektorica za ruski jezik

Življenjepis

 • 1998–2003: dodiplomski študij angleškega jezika s književnostjo in nemškega jezika s književnostjo, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru
 • 2008: magisterij s področja ruske književnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • 2010: doktorat s področja angleške književnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
 • 2011: doktorat s področja moderne ruske književnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • od 2011: docentka za angleško in ameriško književnost
 • od 2013: docenta za prevajanje in tolmačenje

Raziskovalna področja

 • angleška književnost
 • literarni prevodi
 • ruska književnost

Članstvo v pomembnih institucijah

 • Central European Asscoiation for Canadian Studies
 • Gesellschaft für Kanada-Studien

Udeležba na mednarodnih konferencah

 • 5th Global Conference Evil, women & the feminine, Prague, Czech Republic, May 2013, (At the interface), Prague, 2013
 • 8th Global Conference The erotic, September 2013, Mansfield College, Oxford. The erotic: exploring critical issues, (Critical issues). Oxford, 2013
 • The influence of ideology on literary translation, V: KUČIŠ, Vlasta (ur.). Transkulturelle Kommunikation und Translation in Südosteuropa: Programm & Abstracts. Maribor: Oddelek za prevodoslovje, Filozofska fakulteta = Institut für Translationswissenschaft, Philosophische Fakultät, 2013
 • Inter-disciplinary Conference Europe – Canada, Canada – Europe, 6.–8. 12. 2012, Karl-Franzens-Universität Graz, Europe – Canada, Canada – Europe: Transcultural perspectives = perspectives transculturelles: Interdisziplinäre Tagung = Inter-disciplinary conference = colloque interdisciplinaire, 6.–8. 12. 2012, Karl-Franzens-Universität Graz. Graz: Center for Inter-American Studies: Zentrum für Kanada-Studien, 2012
 • International interdisciplinary conference Literature, culture and the fantastic: challenges of the fin the siècle(s), Rijeka, 17th and 18th February 2012, Literature, culture and the fantastic: challenges of the fin the siècle(s). Rijeka: Faculty of Humanities and Social Sciences, 2012
 • 3rd International Conference in Canadian Studies Migration, globalization, hibridity: Canadian and Croatian experiences, Zagreb, Croatia, May 21–23, 2010
 • The author-translator in the European literary tradition: Swansea University, 28th June–1st July 2010: abstracts. Swansea: University, 2010
 • Interdisciplinäre Tagung = Inter-disciplinary Conference = Colloque interdisciplinaire, 3.–6. 12. 2009, Karl-Franzens-Universität Graz, Cultural constructions of migration in Canada, Graz: Universität: Center for the Study of the Americas, 2009
 • TransCanada three: literature, institutions, citizenship: Mount Allison University, Sackville, New Brunswick, Canada, July 16–19, 2009
 • 2nd International Conference of the Slovene Association for the Studies of English, As you write it: issues in literature, language & translation in the context of Europe in the 21st century, 2008
 • 12th Global Conference Perspectives on evil with magic & the supernatural, Prague, Czech Republic, (At the interface), Prague, 2011
 • 3rd Global Conference Evil, women & the feminine, Warsaw, Poland, May 2011, (At the interface), Warsaw
 • 6th Global Conference The Erotic: exploring critical issues, Prague, Czech Republic, November 2011, (Critical issues)
 • 17th Conference on British and American studies, Timişoara, Romania, May 17–19, 2007, British and American studies XVII: in honour of Hortensia Pârlog, Timişoara, May 17–19, 2007
 • The 9th HUSSE conference. Pécs: Institute of English Studies, Faculty of Humanities, University of Pécs, 2010
 • Burns and Beyond, University of Glasgow, Centre for Robert Burns Studies, 15 January 2011, Glasgow, 2011
 • The Second International Satanism Studies Conference, Stockholm University, Dept. of the History of Religions, September 25th & 26th, 2011
 • The Fifth International Conference on Anglo-American Studies “Construction, deconstruction, reconstruction”, Filozofski fakultet, Nikšić, September 3–5, 2009, Nikšić, 2009
 • 11th Prague International Conference in Translation and Interpreting Studies “Translating beyond East and West”, Prague, 14–16 October 2009, Prague, 2009
 • Robert Burns in European culture, Charles University, Prague, 6–8 March 2009
 • 9th global conference Perspectives on evil and human wickedness, Salzburg, Austria, March 2008, Salzburg, 2008
 • Internationales symposium/international symposium Migration and Fiction, 17.–19. April 2008, Karl-Franzens-Universität Graz, Graz, 2008
 • The 4th global conference The erotic, exploring critical issues, Salzburg, Austria, November 2008, Salzburg, 2008
 • The First International Conference on Central Europe and the English-speaking world, Partium Christian University, The Department of English, Oradea, Romania, 13–14 April, 2007, Oradea, 2007
 • Seminario interuniversitario de estudios Canadienses en America Latina, SEMINECAL, Santiago de Chile, 29 y 30 de marzo de 2007, Santiago, 2007
 • The Inter-disciplinary Conference “The invention of Canada”, Karl-Franzens-Universität Graz, 13.–16. december 2007, Graz, 2007
 • “Poetry and politics”, Session A4, University of Stirling, Department of English Studies, 12 July–16 July 2006, Stirling, 2006
 • Fifteenth European Seminar for Graduate Students in Canadian Studies Canada: then and now: passé et présent. Graz: University: NCS, REE Karl-Franzens-Universität Graz, Austria Thursday, September 28–Sunday, October 1, 2006

Drugo mednarodno sodelovanje: predavanja na tujih univerzah

 • Experience of Caribbean women as domestic workers in contemporary Caribbean Canadian short stories: lecture within the course Canadian literature and culture at the Department of English, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 23rd May, 2011, Zagreb, 2011
 • Ideological aspects of Burns’s translations in Russia: lecture at the University of Glasgow, Centre for Robert Burns Studies, 21st January 2011, Glasgow, 2011
 • Tradition of Robert Burns’s translations into Russian: ideological aspects: lecture at the University of Glasgow, Centre for Robert Burns Studies, 19th January 2011, Glasgow, 2011
 • Selling illusions: Caribbean-black female identity in contemporary Canadian short stories: invited lecture at the CSAS Center for the Study of the Americas Lecture Series “Cultural constructions of migration in Canada constructions”, Graz, Institut für Romanistik, 27. 5. 2010, Graz, 2010

Monografiji

Rol´ apokaliptičeskogo otkrovenija v tvorčestve Mihaila Bulgakova, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 86)

Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2012

Ideological translations of Robert Burns’s poetry in Russia and in the Soviet Union, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 76)

V Mariboru: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2011

Skip to content