VLASTA KUČIŠ

red. prof. dr. VLASTA KUČIŠ

Službeni telefon +386 (2) 22 93 701
Prostor

K 0.18.2

Habilitacijski naziv

Redni profesor

Predmetno področje

prevajalstvo in tolmačenje

Govorilne ure SICRIS COBISS

Znanstveni in akademski naziv

 • doktorica znanosti
 • redna profesorica za prevajalstvo in tolmačenje

Življenjepis

 • 2002–2011: lektorica za nemški jezik na Oddelku za germanistiko in prevodoslovje
 • 2011: docentka za prevodoslovje – nemški jezik
 • 2016: izredna profesorica za prevajalstvo in tolmačenje
 • 2021 redna profesorica za prevajalstvo in tolmačenje

Zaposlitev

 • 1983–1985: Steklarna Straža, prevajalka
 • 1986–2002: Zdravilišče Rogaška, direktorica marketinga
 • 2002: Pedagoška fakulteta, nato Filozofska fakulteta UM

Raziskovalna področja

 • teorija in zgodovina prevajanja
 • medkulturna komunikacija
 • sodno tolmačenje
 • prevajanje strokovnih besedil
 • komunikacija in prevajanje v turizmu in marketingu
 • interdisciplinarne raziskave

Članstvo v pomembnih institucijah, funkcije

 • članica Komisije za preizkus strokovnega znanja bodočih sodnih tolmačev pri Ministrstvu za pravosodje
 • Evropsko združenje prevodoslovcev (EST – European Society for Translation Studies)
 • članica Znanstvenoraziskovalnega sveta za interdisciplinarne raziskave pri ARRS (humanistika) (2016–2021 in 2021–2026)
 • vodja mednarodne mreže CEEPUS TRANS – TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation (CIII-SI-0711-02-1314)
 • vodja raziskovalne skupine Prevodoslovne študije in medkulturna komunikacija (2565-010)
 • vodja mednarodnih prevodoslovnih poletnih akademij in simpozijev TRANS
 • članica mednarodne mreže CEEPUS *e-Bologna* – Network for Translation Studies and Transcultural Communication Programmes in Central, Eastern and South-Eastern Europe (CIII-AT-0119-11-1617)
 • članica Poslovodnega odbora FF UM (2014–2018)
 • članica Senata FT UM (2012–2014 in 2014–2018)
 • Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (DZTPS)
 • članica SOEGV (Südosteuropäischer Germanistenverband)
 • članica DUPM (2016–)
 • Croatian Communication Association (CCA)
 • Mednarodno združenje turističnih novinarjev in pisateljev (FIJET)
 • predstojnica Oddelka za prevodoslovje (2011–2015)

Članstvo v projektih

 • partnerica pri evropskem projektu (2018–2019) TransLaw – exploring legal interpreting service paths and transcultural law clinics for persons suspected or accused of crime (Sodno tolmačenje in vzpostavitev medkulturnih pravnih klinik za tujce, osumljene ali obtožene kaznivih dejanj): DG Justice Grant Agreement number: 760157 – TransLaw – JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-06
 • vodja in avtorica projekta (2018–2019) Prevajanje in tolmačenje za migrante in begunce – izkušnje Slovenije in Hrvaške = Prevođenje i tumačenje za migrante i izbjeglice – iskustva Slovenije i Hrvatske (ARRS-BI-HR/18-19-035).
 • raziskovalka na projektu (2009–2011) Večjezična medkulturna poslovna komunikacija za Evropo – MIG-KOMM-EU (Mehrsprachige interkulturelle Geschäftskommunikation für Europa), mednarodni evropski projekt: 504431-2009-LLP-1-2009-1-DE-KA2-KA2MP.
 • avtorica in vodja aplikativnih projektov (2013–2019) – Po kreativni poti do praktičnega znanja:
  1. Osnutek večjezične brošure Grand hotela Rogaška v funkciji turistične promocije
   Grandbro, 2018
  2. Osnutek slovenskih prevodov terapevtskih in rehabilitacijskih aparatov za fizioterapijo
   Preterea, 2016
  3. Prevajanje in oblikovanje večjezičnega prodajno-promocijskega gradiva hotela Sava Rogaška
   Hosaro, 2016
  4. Medkulturna analiza in predlog večjezične rešitve spletne ponudbe hotela City, 2014
  5. Preliminarni osnutek prevoda promocijsko-prodajnega gradiva s področja kozmetike in lepote, 2014

Udeležba na mednarodnih konferencah

 • 12th International PCTS Virtual Conference (2021): Professional communication and translation studies: Digital culture, communication and translation, 26–27 March 2021, Timişoara, Romania. Department of Communication and Foreign Languages, https://sc.upt.ro/attachments/article/138/PCTS12%20Program%20+%20Book%20of%20Abstracts_2021_public_02.pdf
 • 20th ITRI International Conference (2021): The Roles and Identities of Interpreters and Translators in an Ever-Changing World, Interpreting and Translation Research Institute (ITRI) & Graduate School of Interpretation and Translation (GSIT) Hankuk University of Foreign Studies (HUFS), Seoul, South Korea (Online), January 22 and 23, 2021
 • Transkulturalität als integratives Element in der Germanistik? (2019) Philologische Fakultät der Universität Belgrad, 7.–8. 9. 2019
 • TRANS 2019: Dolmetschen und Übersetzen für öffentliche Einrichtungen (Tolmačenje in prevajanje za javne institucije), Wien, Dunaj, 23. 9.–30. 9. 2019
 • 12. SOEGV: Germanistik als Sprach- und Kulturbrücke in Südosteuropa – heute, gestern und morgen (2019), Maribor, 6.–9. 11. 2019
 • I Congreso Internacional Comunicación Interlingüística e Intercultural en Contextos de Asilo y Refugio, 10 y 11 Octubre 2018, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla
 • 11. SOEGV: Mensch und Maschine: humane, technische und virtuelle Welt in Sprache, Literatur und Kultur, 16.–20. Oktober 2018, Skopje
 • TRANS 2018: Translation in the European Parliament (Prevajanje v Evropskem parlamentu) Centre for Advanced Academic Studies, Dubrovnik (CAAS), 17.–22. 7. 2018
 • 10th International Conference on Professional Communication and Translation Studies (2017): Language and Communication: The Digital Challenge, Timisoara, 30–31 March 2017
 • The 1st World Congress on Translation Studies (Congrès Mondial de Traductologie) (2017): Translation Studies: an autonomous discipline, 10–14 April 2017, Paris West University Nanterre-La Défense
 • TRANS 2017: Prevajanje in migracije – Translation und Migration, Maribor, 1.–13. 7. 2017
 • 500 let reformacije, Maribor, 9.–10. 11. 2017
 • 3rd International Conference on Translation and Interpreting Studies TRANSLATA III : Redefining and refocusing translation and interpreting studies, December 7th—9th, 2017, University of Innsbruck, Department of Translation Studies
 • Translation and interpreting: convergence, contact, interaction, Università degli Studi di Trieste, 26.–28. May, 2016
 • TRANS 2016: Translation und Fachkommunikation, 1.–10. 9. 2016, Sofia, Neue bulgarische Universität
 • 9. SOEGV: Politik und Macht in der deutschen Sprache, Literatur und Kultur, Montenegro, Bar, 9.–13.11. 2016

Drugo mednarodno sodelovanje

 • urednica mednarodne znanstvene revije Translatologia
 • članica mednarodnih uredniških odborov znanstvenih revij: Babel, Intralinea, Professional Communication and Translation Studies, Folia Linguistica et Litteraria, Jezikoslovlje
 • predavateljica na poletni šoli SummerTrans VII: Quality and competence in translation, IATI International Translation Summer School, University of Innsbruck
 • gostujoča predavateljica v okviru raziskovalno-pedagoških štipendij CEEPUS in Erasmus na Univerzah v Innsbrucku, na Dunaju, v Nitri, Beogradu, na Reki, v Nikšiću, Sofiji, Leipzigu
 • vodja strokovnih ekskurzij in okroglih miz za študente (na Univerzi v Nitri in Čeških Budjevicah, 2014; Univerzi v Beogradu in NBU v Sofiji, 2015; Univerzi na Dunaju, 2016; Univerzi v Innsbrucku, 2017; Univerzi v Zadru, 2018; Univerzi v Bratislavi, 2019; v Evropskem parlamentu, 2019)
 • vodja in avtorica mednarodnih prevodoslovnih poletnih akademij in simpozijev TRANS – TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation:
  1. TRANS 2013 TRANSKULTURELLE KOMMUNIKATION UND TRANSLATION IN SÜDOSTEUROPA; MEDKULTURNA KOMUNIKACIJA IN PREVAJANJE V JUGOVZHODNI EVROPI, Univerza v Mariboru, Maribor, 1.–14. 7. 2013 Brosura TRANS 2013
   http://www.ff.um.si/mednarodno-sodelovanje/poletne-sole/poletne-sole-ff-um/trans-2013.dot
  2. TRANS 2014 TRANSLATION VON HEUTE, GESTERN UND MORGEN; PREVAJANJE DANES, VČERAJ IN JUTRI, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 7.–17. 7. 2014
   VABILO
   PROGRAM
  3. TRANS 2015 TRANSLATION, TRANSKULTURALITÄT UND MEHRSPRACHIGKEIT; PREVAJANJE, MEDKULTURNOST IN VEČJEZIČNOST, Sveučilište u Zadru, Zadar, 31. 8.–11. 9. 2015
   Preliminarni program,
   PROGRAM
  4. TRANS 2016 TRANSLATION UND FACHKOMMUNIKATION; TRANSLATION AND SPECIALISED COMMUNICATION; PREVAJANJE STROKOVNIH BESEDIL, Nova bolgarska univerza v Sofiji, Sofija, 1.–10. 9. 2016
   ANMELDEFORMULAR,
   4. Internationale translationswissenschaftliche Sommerschule,
   PROGRAM
  5. TRANS 2017 TRANSLATION UND MIGRATION; PREVAJANJE IN MIGRACIJE, Oddelek za prevodoslovje FF UM v sodelovanju z Oddelkom za prevajalstvo FF ULJ in Direktoratom za prevajanje EP, Maribor, 1.7.–13. 7. 2017
   Predstavitev,
   VABILO,
   PROGRAM
  6. TRANS 2018 TRANSLATION IN THE EUROPEAN PARLIAMENT; PREVAJANJE V EVROPSKEM PARLAMENTU, Centre for Advanced Academic Studies (CAAS), Dubrovnik, 17.–22. 7. 2018
   PROGRAM
  7. TRANS 2019 DOLMETSCHEN UND ÜBERSETZEN FÜR ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN; TOLMAČENJE IN PREVAJANJE ZA JAVNE INSTITUCIJE, Universität Wien, Zentrum für Translationswissenschaft, Wien, 23.–30. 9. 2019
   PROGRAM
  8. TRANS 2020 PREVAJALEC KOT MEDKULTURNI POSREDNIK; ÜBERSETZER ALS TRANSKULTURELLER VERMITTLER, Filološka fakulteta, Beograd, 20.–27. 9. 2020 (prestavljeno na 2021)
   Sommerakademie – Anmeldeformular,
   cfp TRANS 2020 – Sommerakademie und Symposium Belgrad 20.–27.9.2020

Monografije

Brücken überbrücken in der Literatur- und Sprachwissenschaft

Saša Jazbec (ur.), Brigita Kacjan (ur.), Anna Leskovich (ur.), Vlasta Kučiš (ur.)
Izdano: 2020
Založba: Verlag Dr. Kovač, Hamburg (Nemčija)

Več o monografiji

Brücken überbrücken in der Fremdsprachendidaktik und Translationswissenschaft

Saša Jazbec (ur.), Brigita Kacjan (ur.), Anna Leskovich (ur.), Vlasta Kučiš (ur.)
Brigita Kacjan (ur.), Saša Jazbec (ur.), Anna Leskovich (ur.), Vlasta Kučiš (ur.)
Izdano: 2020
Založba: Verlag Dr. Kovač, Hamburg (Nemčija)

Več o monografiji

TRANSLATION UND/AND MIGRATION, PREVAJANJE IN MIGRACIJE (2019)

Ada Gruntar Jermol (ur.), Mojca Schlamberger Brezar (ur.), Vlasta Kučiš (ur.)
Založba: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje

Več o monografiji

BEITRÄGE ZUR TRANSLATION & FACHKOMMUNIKATION (2019)

Vlasta Kučiš (ur.), Maria Grozeva (ur.), Anelia Lambova (ur.)
Založba: Nova bolgarska univerza, Sofia (Bolgarija)

Več o monografiji

Transkulturalität im mehrsprachigen Dialog – Transcultural Communication in Multilingual Dialogue (2018)

Vlasta Kučiš (ur.)
Založba: Dr. Kovač Verlag (Nemčija)

Več o monografiji

Translation, Transkulturalität und Mehrsprachigkeit (2018)

Vlasta Kučiš (ur.), Helga Begonja (ur.)
Založba: Univerza v Zadru (Hrvaška)

Več o monografiji

BEITRÄGE ZUR TRANSLATION VON GESTERN, HEUTE UND MORGEN (2017)

Vlasta Kučiš (ur.), Petra Žagar-Šoštarić (ur.)
Založba: Univerza na Reki (Hrvaška)

Več o monografiji

Translatologija u teoriji i praksi (2016)

Vlasta Kučiš
Založba: Nonacom, HKD (Hrvaška)

Translation und transkulturelle Kommunikation (2014)

Đurović, Annette (ur.), Kučiš, Vlasta (ur.)
Založba: Filološki fakultet Beograd (Ausgabe Sprache, Literatur, Kultur, Bd. 3)

Translation in Theorie und Praxis (2013)

Vlasta Kučiš (ur.)
Založba: Peter Lang (Nemčija)

Več o monografiji

Translatorik im Kontext der Kulturspezifik (2004)

Mikić, Pavao und Kučiš, Vlasta
Založba: HKD Nonacom, Zagreb (Hrvaška)

Skip to content