Brezplačni tečaj madžarskega jezika

Zagotavljanje jezikovnih kompetenc madžarskega jezika zaposlenim v gospodarstvu in javnem sektorju

logotip-UM
logo-um-ff - MJK

Oddelek za madžarski jezik in književnost Filozofske fakultete Univerze v Mariboru organizira v zimskem semestru  2023/24 tečaja madžarskega jezika. Tečaja sta namenjena zagotavljanju jezikovnih kompetenc zaposlenih v gospodarstvu in javnem sektorju.

 

Nadaljevalni tečaj madžarskega jezika na nivoju A2+: pregled tipičnih besedilnih vrst v rabi pri poslovanju podjetij in pogostejše jezikovne napake

Tečaj je namenjen predvsem tistim, ki želijo izpopolniti svoje jezikovne in strokovne jezikovne sposobnosti, izboljšati svojo jezikovno dojemljivost in tekoče obvladovanje strokovnega besedišča (tudi) na področju poslovnega življenja, da bi opravljali svoj poklic, napredovali in ohranili tekoče komuniciranje v madžarščini.

 • Obseg: 30 ur predavanj in 15 ur seminarjev
 • Način izvedbe: 15 terminov, 17:00–18:30, od 19. 2. 2024 dalje, praviloma ob torkih oz. po dogovoru s skupino.
 • Kraj izvedbe: Filozofska fakulteta, Koroška cesta 160, Maribor.
 • Število udeležencev: 10.
 • Izobraževanje je brezplačno, vendar je obvezna prijava preko spletnega obrazca (klik). 
 • Prijave sprejemamo do 15. 3. 2024 oz. do zapolnitve mest.

Vsebina tečaja:

 • Splošno znanje madžarskega jezika: posodabljanje že obstoječih kompetenc. Ustna in pisna komunikacija.
 • Pojem strokovnega jezika, najpomembnejše značilnosti sloga strokovnega jezika.
 • Vrste strokovnih besed, razsežnosti njihovega pomena. Vpliv globalizacije na madžarsko in slovensko besedišče.
 • Strokovno sporazumevanje v dvojezičnosti in večjezičnosti. Vpliv jezikovnega stika na strokovne jezikovne različice, na strokovni besednjak in interferenco.
 • Komuniciranje v javnem sektorju; njihov besedni zaklad.
 • Delo: iskanje zaposlitve, poslovna komunikacija, poslovna kultura in etika.
 • Turizem: trendi, nastanitve, hotelske rezervacije.
 • Uporaba pravnega jezika.
 • Strokovni jezik in izobraževanje.
 • Povzetek: izkušnje s tečaja, ocena nivoja znanja.

Izvajalca izobraževanja sta izr. prof. dr. Jutka Rudaš in dr. Péter Gaál, madžarski lektor.

 

Nadaljevalni začetni tečaj madžarskega jezika na nivoju A1+: Jezikovna stilistika madžarskega jezika

Tečaj je namenjen tistim  zaposlenim v gospodarstvu in javnem sektorju, ki želijo razširiti znanja na področju receptivnih in produktivnih spretnosti  na nivoju A1+  skupnega evropskega jezikovnega okvira.

 • Obseg: 30 ur predavanj in 15 ur seminarjev.
 • Način izvedbe: 15 terminov, 18:00–19:30, od 21. 2. 2024 dalje, praviloma ob četrtkih oz. po dogovoru s skupino.
 • Izvedba bo potekala na daljavo.
 • Število udeležencev: 10.
 • Izobraževanje je brezplačno, vendar je obvezna prijava preko spletnega obrazca (klik).
 • Prijave sprejemamo do 15. 3. 2024  oz. do zapolnitve mest.

Vsebina tečaja:

 • Glasoslovje: značilnosti in pravilna raba glasov, naglaševanje, odpravljanje napak.
 • Pravopis: pravila madžarskega pravopisa.
 • Besedni zaklad: razširjanje besednega zaklada v madžarščini na nivoju A1+.
 • Slovnica: obravnavanje slovničnih struktur madžarščine na nivoju A1+.
 • Slušno razumevanje: razumevanje govornih besedil na nivoju A1+.
 • Produktivne spretnosti: značilnosti različnih pisnih in ustnih besedilnih vrst ter produciranje besedil v pisni ter ustni obliki, ki ustrezajo jezikovnim znanjem madžarščine nivoja A1+.

Izvajalca izobraževanja sta izr. prof. dr. Jutka Rudaš in dr. Péter Gaál, madžarski lektor.

 

Kontakt za prijavo:

e-pošta: cvi.ff@um.si
telefonska številka: 02 22 93 805
kontaktna oseba: Tanja Grosman, samostojna strokovna sodelavka

Univerza v Mariboru | Filozofska fakulteta | Center za vseživljenjsko izobraževanje (CVI)
Koroška cesta 160
2000 Maribor

Spletne povezave:

Oddelek za madžarski jezik in književnost

Univerza v Mariboru

Skip to content