Brezplačni tečaj madžarskega jezika

Zagotavljanje jezikovnih kompetenc madžarskega jezika zaposlenim v gospodarstvu in javnem sektorju

logotip-UM
logo-um-ff - MJK

Oddelek za madžarski jezik in književnost Filozofske fakultete Univerze v Mariboru organizira v zimskem semestru  2023/24 tečaja madžarskega jezika. Tečaja sta namenjena zagotavljanju jezikovnih kompetenc zaposlenih v gospodarstvu in javnem sektorju.

 

Tečaj madžarskega jezika na nivoju A2: pregled tipičnih besedilnih vrst v rabi pri poslovanju podjetij in pogostejših jezikovnih napak

Tečaj je namenjen predvsem tistim, ki želijo izpopolniti svoje jezikovne in strokovne jezikovne sposobnosti, izboljšati svojo jezikovno dojemljivost in tekoče obvladovanje strokovnega besedišča na področju poslovnega delovanja in komunikacije v madžarskem jeziku.

 • Obseg: 30 ur predavanj in 15 ur seminarjev
 • Način izvedbe: 15 zaporednih terminov, enkrat tedensko ob torkih ob 17.00
 • Termini izvedbe: 17. 10. 2023 | 24. 10. 2023 | 7. 11. 2023 | 14. 11. 2023 | 21. 11. 2023 | 28. 11. 2023 | 5. 12. 2023 | 12. 12. 2023 | 19. 12. 2023 | 9. 1. 2024| 16. 1. 2024 | 23. 1. 2024 | 30. 1. 2024 | 6. 2. 2024 | 13. 2. 2024.
 • Kraj izvedbe: Filozofska fakulteta, Koroška cesta 160, Maribor.
 • Število udeležencev: 10.
 • Izobraževanje je brezplačno, vendar je obvezna prijava preko spletnega obrazca https://forms.office.com/e/PsmVWAE61c.
 • Prijave sprejemamo do 10. 10. 2023 oz. do zapolnitve mest.

Vsebina tečaja:

• razvijanje strokovno-jezikovnih kompetenc;
• spoznavanje strokovne terminologije;
• kontrastivna analiza madžarskih in slovenskih strokovnih besedil s področja gospodarstva in negospodarstva;
• poznavanje družbene in kognitivne pogojenosti strokovne komunikacije:
• spoznanje osnovnih tem ekonomske jezikovne komunikacije (sektorji gospodarstva), njihov besednjak:
– globalizacija: vloga in pomen EU;
– gospodarski odnosi med Slovenijo in Madžarsko;
– gospodarska dejavnost in varstvo okolja;
– gospodarska dejavnost in družbena odgovornost;
– tržno komuniciranje;
– uspešno gospodarstvo – pandemija covida (virolingvistika in žargon).

Izvajalca izobraževanja sta izr. prof. dr. Jutka Rudaš in dr. Péter Gaál, madžarski lektor.

 

Začetni tečaj na nivoju A1: pregled pravopisnih pravil madžarskega jezika

Tečaj je namenjen tistim  zaposlenim v gospodarstvu in javnem sektorju, ki se želijo seznaniti z madžarskim jezikom na ravni A1.

 • Obseg: 30 ur predavanj in 15 ur seminarjev
 • Način izvedbe: 15 zaporednih terminov, enkrat tedensko ob četrtkih, predvidoma ob 18.00
 • Izvedba bo potekala na daljavo
 • Termini izvedbe: 19. 10. 2023 | 26. 10. 2023 | 9. 11. 2023 | 16. 11. 2023 | 23. 11. 2023 | 30. 11. 2023 | 7. 12. 2023 | 14. 12. 2023 | 21. 12. 2023 | 11. 1. 2024| 18. 1. 2024 | 25. 1. 2024 | 1. 2. 2024 | 15. 2. 2024 | 22. 2. 2024.
 • Število udeležencev: 10.
 • Izobraževanje je brezplačno, vendar je obvezna prijava preko spletnega obrazca https://forms.office.com/e/PsmVWAE61c.
 • Prijave sprejemamo do 10. 10. 2023 oz. do zapolnitve mest.

Vsebina tečaja:

Glasoslovje: značilnosti in pravilna raba glasov, naglaševanje, odpravljanje napak.
Pravopis: pravila madžarskega pravopisa.
Besedni zaklad: razširjanje besednega zaklada v madžarščini na nivoju A1.
Slovnica: obravnavanje slovničnih struktur madžarščine na nivoju A1.
Slušno razumevanje: razumevanje govornih besedil na nivoju A1.
Produktivne spretnosti: značilnosti različnih pisnih in ustnih besedilnih vrst ter produciranje besedil v pisni ter ustni obliki, ki ustrezajo jezikovnim znanjem madžarščine nivoja A1.

Izvajalca izobraževanja sta izr. prof. dr. Jutka Rudaš in dr. Péter Gaál, madžarski lektor.

 

Kontakt za prijavo:

e-pošta: cvi.ff@um.si
telefonska številka: 02 22 93 805
kontaktna oseba: Tanja Grosman, samostojna strokovna sodelavka

Univerza v Mariboru | Filozofska fakulteta | Center za vseživljenjsko izobraževanje (CVI)
Koroška cesta 160
2000 Maribor

Spletne povezave:

Oddelek za madžarski jezik in književnost

Univerza v Mariboru

Skip to content