Pedagoško-andragoško izobraževanje

Razpis za vpis v študijski program PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKO IZOBRAŽEVANJE 2024/2025

Diplomantke in diplomanti nepedagoških študijskih programov bodo pridobili temeljna psihološka, pedagoška, andragoška, didaktična znanja ter spretnosti in veščine za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v osnovnem in srednjem izobraževanju oziroma drugih vzgojno-izobraževalnih organizacijah, ki izvajajo izobraževalni proces.

Ciljna skupina so diplomantke in diplomanti naslednjih programov:

  • nepedagoških študijskih programov druge stopnje,
  • študijskih programov, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi druge stopnje,
  • prvostopenjskih programov,
  • študijskih programov, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi prve stopnje.

Trajanje: OKTOBER 2024–JUNIJ 2025
Izvedba: 3-krat tedensko: ob četrtkih (16.00‒20.45), petkih (16.00‒20.45) in sobotah (8.00‒12.45), vsakič po 6 pedagoških ur. Predviden je 15-minutni odmor
Kraj izvedbe: Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Koroška cesta 160, Maribor
Obseg: 555 ur (60 ECTS)
Cena: 2.100,00 EUR
Število udeleženk in udeležencev: 30
Rok za prijavo: 20. 9. 2024

Šolnina se lahko zmanjša za delež priznanih obveznosti iz predhodnega visokošolskega oziroma univerzitetnega izobraževanja. S postopkom priznavanj boste seznanjeni ob vpisu.

Strokovne delavke in delavci, ki so zaposleni v vzgoji in izobraževanju, lahko s prijavo na Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v vrtcih in šolah pridobijo možnost sofinanciranja izobraževanja.

Na študijski program Pedagoško-andragoško izobraževanje se prijavite s prijavnico, ki je pripeta v gradivih.

Diplomantke in diplomanti fakultet, ki niso članice Univerze v Mariboru, morajo ob vpisu priložiti overovljeno fotokopijo diplome ali pa prinesti originalno diplomo na vpogled.

Prijavite se lahko tudi osebno na Centru za vseživljenjsko izobraževanje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

Svoj prihod predhodno najavite po e-pošti: tanja.grosman@um.si oz. telefonsko: 02 22 93 805 ali 031 682 579 (Tanja Grosman).

Prijavnico izpolnite v urejevalniku besedil, natisnite, lastnoročno podpišite in s priloženim dokazilom o zaključeni izobrazbi (overovljena diplomska listina) pošljite na naslov:

Filozofska fakulteta
CVI FF UM
Koroška cesta 160
2000 Maribor

s pripisom PRIJAVA na Pedagoško-andragoško izobraževanje.

Gradivo

Skip to content